Pressmeddelande -

Rapportsläpp: I huvudet på 100 av Sveriges ledare


Coronapandemin har inte endast inneburit en sjukvårdskris utan även en ledarskapskris. Chefer och ledares verklighet har radikalt förändrats och deras arbetstillvaro präglas av osäkerhet, ovisshet och ökad press. Syftet med denna rapport är att undersöka vilka utmaningar chefer möter och vilka resurser de har att överkomma dem samt hur de har stöttas i sitt ledarskap. Rapporten är sammanställd av techbolaget Conpetence och innehåller data och intervjuer från 100 chefer runtom i landet.

Undersökningen visar bl.a. att det är vissa ledare som klarar sig bättre ur krisen jämfört med andra. Med den snabba omställningen till digitaliserade verksamheter är det inte de yngre och digitalt vassare cheferna som har det lättare utan deras äldre chefskollegor. Ett starkt nätverk, trygg förankring i sin organisation och en orädsla att blotta sina brister gör att äldre och mer erfarna chefer är bättre lämpande att hantera utmaningarna pandemin innebär. 74 % av yngre chefer rapporterar att de är mindre benägna att bolla med andra chefskollegor i rädsla av att uppfattas som inkompetenta. 

- Att ha ett starkt nätverk av chefskollegor utanför sin egna organisation utgör en emotionell avlastning för många chefer. Om man är i starten av sin chefskarriär så har man inte hunnit bygga upp ett sådant nätverk. Det har en negativ påverkan på unga chefer som inte har ett nätverk utanför sin egna organisation och som inte vågar tala ut med sina kollegor säger Nema Abdihakim, vd på Conpetence.

Utmaningar till trots så är chefer ändå den yrkesgrupp som erhåller mest stöd, framförallt inom offentlig sektor. De vittnesmål vi har tagit del av visar på att det finns mycket hjälp för chefer att erhålla i det operativa dagliga arbetet. Det personliga, existentiella och ibland obekväma som varje ledare möter i sitt ledarskap sitter man oftast ensam med. Insatser för att stödja chefers självledarskap är oftast få till antal och tillfälliga i sin karaktär. Därutöver rapporterar endast 4% att de får skräddarsytt stöd i och med covid-19. 

- Vi lever i en tid där utmaningarna handlar om ständig förändring, ökad osäkerhet och alltmer utsuddade gränser mellan arbetsliv och privatliv. I dessa tider behövs chefer och ledare som har en förmåga att ge sina medarbetare en grundläggande trygghetskänsla. Ska framtidens ledare kunna ge en trygghetskänsla till sina medarbetare behöver ledarna i sin tur stöd i sitt självledarskap säger Jonas Jönsson, grundare av Salutiva och kommer senast från rollen som HR-chef på Karlshamn kommun.

Digitala utbildningar och webbinarier har ökat i samband med pandemin, men förutom detta, rapporterar cheferna som vi har talat med ingen kännedom om andra tjänster som enligt dem är nya och innovativa. En närmare titt visar att ledarskapssektorn, till skillnad från andra sektorer, har en låg koncentration av innovativa, disruptiva eller nya tjänster och bolag. Cheferna vi har talat med påtalar ett behov av tjänster som är användarvänliga, lättillgängliga och icke tidskrävande. 

- Vi hoppas att denna rapport kan inspirera organisationer och bolag att med hjälp av teknik hitta nya sätt att stötta framtidens ledare säger Ali Abdihakim, teknisk chef på Conpetence. 

Rapporten i sin helhet finner du här.

Ämnen

  • Företagsutbildning

Kategorier

  • ledarskap
  • kompetensutveckling
  • ledare
  • innovation
  • hr
  • chef
  • organisation
  • rapport

Conpetence - Your digital advisory board, right in your pocket. 

Presskontakt

Nema Abdihakim Ali

Presskontakt Co-founder 0739327484