Pressmeddelande -

Svensk Livsmedelskoncern misstänkt för företagsspionage

Kammaråklagare Henrik Rasmusson har beslutat att inleda förundersökning gällande misstanke om företagsspioneri. Målsägande är Kungsbackaföretaget Consellor AB som hävdar att Martin Olsson HAB otillbörligen tillskansat sig mjukvara och delar av utvecklingsmiljön som är Consellors. Systemet används av många resturanger i Sverige som utan egen vetskap använder ett program vars tillkomst nu är föremål för en brottsutredning. Martin Olsson HAB är en ledande livsmedelskoncern i Sverige.

Sedan några år pågår det en olöst tvist mellan ovan nämnda bolag. Tvisten handlar i huvudsak om intrång på Consellors upphovsrätt avseende utvecklingsmiljön i MOR online samt utnyttjande av Consellors företagshemligheter.

MOR online är ett system som restauranger och kök använder för att göra beställningar från Martin Olsson. Man får då mängdinformation om olika recept och maträtter. Programmet går alltså ut till tredje man och genererar intäkter både för Martin Olsson och de företag som använder systemet.

Consellor AB hävdar att IT ansvariga hos Martin Olsson HAB, i utvecklingen av MOR online, har använt delar av utvecklingsmiljön som är upphovsrättskyddad. I samband härmed har man tillskansat sig och röjt företagshemligheter som är Consellors egendom.

Den 30 september 2009 sades avtalet mellan Martin Olsson HAB och Consellor AB upp av Martin Olsson efter ett långt IT samarbete. Parterna var överens om vilka applikationer som tillhörde Consellor AB och vilka som tillhörde Martin Olsson HAB. Under den tid som följde fram tills idag har MOR online fortsatt att utvecklats på ett sätt som visar att utvecklingen inte hade kunnat ske på annat sätt än att Consellors programvara otillbörligen har utnyttjats. Skadan har varit stor för Consellor AB som först idag har repat sig ekonomiskt.

Försök har gjorts att komma fram till en förlikning men Martin Olsson HAB har ställt sig kallsinniga. Nu har åklagaren beslutat att inleda en förundersökning för att vidare utreda misstanke om brott. Ärendet ligger på Internationella åklagarkammaren Stockholm ärendenr: 0201-K139780-11

Tel åklagarmynd 010-562 50 00

Informationsansvarig

Jonny Nordqvist 0705553729

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • martin olsson

Regioner

  • Stockholm

Consellor utvecklar verksamhetsanpassade IT-lösningar för handels-, tjänste- och industrisektorn.
Man har under fem decennier stöttat kunder med kvalificerade verktyg för ökad konkurrenskraft, lönsam tillväxt och effektiviseringar. Consellors färdiga grundsystem för analys, planering och automatisering, kortar ned ledtiderna för utveckling och implementering av tillämpningar anpassade för verksamheten. Kunderna finns i hela Norden inom både offentlig och privat verksamhet.

www.consellor.se

Kontakter

Jonny Nordqvist

Presskontakt