Pressmeddelande -

Consensis öppnar kontor i Västerås samt ett lyckat generationsskifte

Consensis öppnar kontor i Västerås

Nu tar vi ett steg till på flera sätt säger Marianne Manfredsdotter Pettersson, Consensis vd.

Efter 8 år i Köping är vi nu redo att öppna kontor i Västerås. Centralt mitt i staden på Kopparbergsvägen 6. Västeråskontoret kommer att fungera som vårt huvudkontor. Och nej, vi stänger inte kontoret i Köping. Där arbetar vi på som vanligt.

Flera av våra kunder: Vafab Miljö, Västerås stad och Myndigheten för yrkeshögskolan finns i Västerås. Det känns skönt att vi nu kommer att ha högre närvaro i Västerås med resurser på plats.

Ett lyckat generationsskifte

I samband med att vi etablerar oss i Västerås har jag fått möjlighet att trappa ned. Åsa Boholm som varit med sedan starten 2002 kommer nu att ta över och driva Consensis. Åsa som varit produktionsansvarig sedan 2003 har en gedigen kunskap om våra kunder och deras system. Åsa är också programmerare.

Det gläder mig att en kvinna tar över Consensis.

Jag kommer att fortsätta att arbeta på deltid som seniorkonsult för Consensis.

Historik Consensis

Consensis AB startade i april 2002 när IT-branschen definitivt inte stod på topp. Trots läget då har det bara gått uppåt för Consensis. Flera faktorer samverkade: en affärsidé som låg bra till i tiden och som jag brinner för, fantastiska kunder där några även fungerat som mentorer samt vårt arbetssätt och kvalitetstänkande.

Consensis produkt - mallsystemet uniForm® som ger enhetlig profil och ett enhetligt arbetssätt

uniForm® är vårt egenutvecklade koncept med strategier, metoder och verktyg för att säkerställa din organisations dokumentprofil och en effektiv dokumentproduktion.

Consensis är specialister på framtagning av dokumentprofil samt teknik för att förenkla för användare och organisation. Vi fokuserar på traditionella kunskaper kombinerade med ny teknik.

Milstolpar

2002 - Consensis första kunder: Energimyndigheten och VINNOVA.

2003 får Marianne priset som Året nyföretagare  av Köpings kommun. Samarbetet med Västerås Miljöförvaltning och ECOS Användarförening startade 2003.

2004 flyttar vi till nya lokaler på Västeråsvägen 23 i Köping.

2005 vinner Consensis Kungsbacka kommuns upphandling. Vi var helt okända för kommunen men sedan Kungsbacka gjort en gedigen genomgång av alla aspekter vann vi upphandlingen.

2006 får vi kontakt med Axalon Tech AB som sedan blivit vårt partnerföretag.

2007 - efter år av träget säljarbete är det fantastiskt att själv bli kontaktad, som till exempel av Hudiksvalls, Torsby och Trelleborgs kommuner.

2008 Genom partnerskapet med Alita AB finns vi nu på plats i Stockholm.

2009 UC ger Consensis högsta betyg. PRV anlitar Consensis för sina blanketter på webben.

2010 öppnar vi kontor i Västerås.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • nytt kontor
  • västerås
  • köping
  • generationsskifte
  • mallsystem
  • kvinnlig vd

Regioner

  • Västmanland

Consensis är specialister på framtagning av dokumentprofil samt teknik för att förenkla för användare och organisation. Vi fokuserar på traditionella kunskaper kombinerade med ny teknik.

Consensis arbetar med stöd för dokumentproduktion  - vårt egenutvecklade mallsystem uniForm® -användarstöd, utbildning och information samt internet/intranät. Mera information finns på www.consensis.se 

Våra kunder är dokumentintensiva organisationer som ofta är geografiskt spridda och som har behov/krav på ett effektivt arbetssätt vad gäller dokumentation (statliga myndigheter som t ex, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, IFAU, Myndigheten för tillväxtanalys, VINNOVA, Konkurrensverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Västmanland och ett stort antal kommuner/bolag t ex Stockholm, Sundbyberg, Torsby, Västerås, Kungsbacka, Lerum, Tranemo, Sigtuna, Hudiksvall,  Eskilstuna Energi & Miljö m fl.) men även privata företag och intresseorganisationer är representerade - Rädda Barnen, Svensk Energi, Getrag All Wheel Drive, tidigare Volvo PV i Köping), Facket för försäkring & finans, SEKO m fl.