Gå direkt till innehåll
6 av 10 är öppna för att skola om sig under arbetslivet

Pressmeddelande -

6 av 10 är öppna för att skola om sig under arbetslivet

- och varannan svensk lockas att frilansa för större frihet

Årets frilansrapport visar att svenskarna vill testa olika arbetsformer, byta yrke och till och med skola om sig under arbetslivet. Fler än varannan svensk är tveksamma eller negativa till att jobba med samma sak under arbetslivet, ännu fler kan tänka sig att skola om sig och hälften av svenskarna kan tänka sig att frilansa – antingen med samma typ av jobb som idag eller med något helt annat.

Cool Companys årliga frilansrapport tar tempen på svenskarnas syn på arbetslivet i allmänhet, och frilanslivet i synnerhet. Årets rapport fokuserar på det dynamiska arbetslivet och bygger på en färsk Sifo-undersökning och en intern undersökning med över 1200 frilansare.

I snitt har svenskarna provat på tre olika arbetsformer under arbetslivet. Dagens pensionärer har testat färre arbetsformer, 2,5 i snitt, under arbetslivet än de som är i åldrarna 30–49 år, som hittills testat 3,4 olika arbetsformer i snitt. Vilket frilansbolaget Cool Company menar är tydliga tendenser som pekar mot ett mer utbrett sätt att jobba där både jobb och arbetsform är alltmer dynamiskt genom arbetslivet.

– Den nutida arbetstagaren väljer arbetsform efter vilka möjligheter som ges och vad som passar bäst med livet där och då. Heltidsanställningen är och kommer alltid vara populär, men det finns definitivt tider i livet då andra sätt att arbeta fyller en funktion och lockar mer. Det nutida arbetslivet är betydligt mer dynamiskt än en ständig heltidstjänst, säger Matilda Konkell, kommunikationschef på Cool Company.

  Undersökningen visar att hela 55 procent av svenskarna antingen är tveksamma eller negativt inställda till att jobba med samma sak under hela arbetslivet. Bland den åldersgruppen som hunnit en bra bit in i arbetslivet (30–49 år) och etablerat sig på arbetsmarknaden svarar också ca hälften (54%) att de är tveksamma eller negativa till att jobba med samma sak resten av sitt arbetsliv.

  En stor andel av svenskarna är dessutom beredda att gå tillbaka till skolbänken för att byta bana i arbetslivet, hela 64 procent uppger att de kan tänka sig att skola om sig. Bland dem i åldrarna 30–49 år syns en något större öppenhet för omskolning, 66 procent.

  Svenskarna öppna för flera olika arbetsformer 
  De allra flesta svenskarna (91%) har provat en heltidsanställning och nära 6 av 10 (57%) har/har haft ett extrajobb eller en timanställning. 3 av 10 (35%) har testat ett vikariat och 1 av 10 (12%) har testat på frilans under arbetslivet hittills.

  Blickar svenskarna framåt är flertal arbetsformer attraktiva att testa på genom arbetslivet. Förutom heltidsanställning, som är den mest populära arbetsformen, provar svenskarna gärna deltid som hamnar på en andra plats och frilans/konsult på en tredje plats.

  Bland de som idag frilansar har 87 procent tidigare i arbetslivet haft en anställning, och hela 38 procent av de frilansarna har dessutom haft egna företag vid någon punkt i arbetslivet. Bland arbetsformer frilansarna kan tänka sig prova i framtiden ligger fortsatt frilansande (69%) högst på listan, men likaså uppger 67 procent att man kan tänka sig att prova heltidsanställning. Även egenföretagande är en populär arbetsform att blicka mot bland frilansarna (57%).

  Majoriteten vill frilansa för frihet i arbetslivet – speciellt i Sydsverige
  Bland svenskarna generellt lockas varannan person (47%) av frilanslivet. Hälften av dessa (24%) skulle vilja frilansa med samma typ av jobb som de har idag, och hälften (23%) med ett helt annat yrke fast frilans som arbetsform. Störst andel svarande uppger att friheten som frilanslivet ger är den främsta fördelen (40%) med att arbeta som frilansare eller konsult.

  – Att jobba som frilansare är såklart inte bara en dans på rosor, men att arbeta som sin egen chef innebär såklart en stor skopa av den friheten som svenskarna identifierat. Det kan handla om friheten att själv få välja vem eller vad man arbetar med, eller friheten att trappa upp eller ner tempot beroende på hur det övriga livet ser ut, säger Matilda Konkell.

   Enligt Sifo-undersökningen är frilanssuget något större bland männen än bland kvinnorna, 51 procent jämfört med 43 procent. Och bland den yngre gruppen, 18-29 år, som nyligen gjort entré på arbetsmarknaden eller är påväg in, uppger 50 procent att de kan tänka sig att frilansa i framtiden. Rent geografiskt syns också skillnader. I Sydsverige finns flest frilanssugna människor, hela 63 procent av sydsvenskarna kan tänka sig att frilansa i framtiden.

   I frilansundersökningen uppger endast 11 procent att man inom det närmsta året hellre hade velat ha en anställning, och 14 procent skulle vilja ta steget mot att starta eget.


   Främsta fördelar med att frilansa enligt svenskarna

   1. Större frihet och kontroll
   2. Enklare att styra arbetstider
   3. Mer flexibelt
   4. Mer lönsamt
   5. Sätt att förverkliga en affärsidé


   Frilansrapporten 2022: https://coolcompany.com/se/wp-...

   Om Sifo-undersökningen

   Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel mellan den 6 och 8 juni 2022. Totalt genomfördes 1 066 intervjuer med den svenska allmänheten, det vill säga personer 18–79 år.

   Om frilansundersökningen

   Undersökningen genomfördes genom en webbundersökning mellan
   den 15 juni och 23 juni 2022. Totalt genomfördes 1 214 intervjuer med svenska frilansare och konsulter över 18 år, som är egenanställda på Cool Company.  

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier


   Om Cool Company
   Cool Company Skandinavien AB är idag det snabbast växande egenanställningsföretaget som förenklar och effektiviserar administrationen för konsulter och frilansare så att man kan fakturera utan eget företag. För uppdragsgivare erbjuder Cool Company möjligheten att anlita kompetens som man själv valt, utan att behöva anställa då Cool Company tar hela arbetsgivaransvaret. Företaget som ingår i Verdane Capital Holdings grundades 2009.

   Presskontakt

   Matilda Konkell

   Matilda Konkell

   Presskontakt Kommunikationsansvarig 0709248744

   Vi möjliggör ett modernt och tryggt frilansliv

   Cool Company Skandinavien AB är idag det snabbast växande egenanställningsföretaget som förenklar och effektiviserar administrationen för konsulter och frilansare så att man kan fakturera utan eget företag.

   Cool Company
   Tegnérgatan 2C
   113 58 Stockholm
   Sverige