Gå direkt till innehåll
Coompanion får uppdraget att distribuera innovationscheckar

Pressmeddelande -

Coompanion får uppdraget att distribuera innovationscheckar

VINNOVA har gett Coompanion, Almi Företagspartner AB och IUC Sverige AB ansvaret att distribuera innovationscheckar. De tre nationella aktörerna kommer att ansvara för att över 200 små och medelstora företag får möjligheten att se över och starta nya innovationsprojekt.

Tanken med innovationscheckarna är att de ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga genom att till exempel köpa tjänster av exempelvis universitet och högskolor, institut eller andra offentliga eller privata kunskapsleverantörer. De ska rikta sig mot små och medelstora företag som behöver ny kunskap eller ny teknik för att ta fram innovativa tjänster, varor eller processer. Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösning, partnerskap och produkter. Innovationschecken är kontanta medel på cirka 100 000 kr.

Satsningen är ett led i arbetet med att förbättra innovationsklimatet i Sverige och i ligger i linje med den nationell innovationsstrategi.

De tre nationella distributörerna som valts ut kommer att ansvarar för att identifiera företag som har ett behov av en innovationscheck. Distributören ska också utifrån företagets behov se till att en innovationscoach (rådgivare) finns till hands för att ge stöd i processen. Innovationscoachen kan också fungera som ett stöd och kontakt mellan företaget och forskningsinstitut, universitet, högskola eller annan extern kunskapsleverantör.

Distributörerna har valts ut på premisserna att ha ett stort nätverk som också inkluderar kvalitativa rådgivare. Distributörerna måste också kunna agera på ett kostnadseffektivt sätt för att nå företag i många branscher i hela Sverige. De tre kommer samarbeta på nationell- och regionalnivå för att skapa effektivitet och kunskapsutbyte.

Innovationscheckar är ett regeringsuppdrag tilldelat till VINNOVA för 2012- 2014.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Coompanion ägs och styrs lokalt av sammanlagt 900 medlemmar. Vi vill verka för ett företagande där samarbete och engagemang är drivet för ekonomisk, social och hållbar tillväxt. 

Snabb Fakta:

- I Sverige finns 25 Coompanion – minst ett i varje län, samt Online - rådgivning.
- Vi hjälpte 575 företag med drygt 2000 entreprenörer att starta år 2011.
- Tillsammans omsatte vi 2011 ca 103 miljoner kr.
- Vi har ca 130 medarbetare varav de flesta är företagsrådgivare och experter på
demokratiskt företagande
- 30 000 personer fick 2011 information av oss.
- Vi ger företagsrådgivning till ca 4 500 personer varje år.
- 92 procent av dem är nöjda eller mycket nöjda med oss.

Läs mer på www.coompanion.se

Presskontakt

Marita Öberg Molin

Marita Öberg Molin

Presskontakt Styrelseledamot Coompanion Sverige 0706434397
Gordon Hahn

Gordon Hahn

Presskontakt Ordförande Coompanion Sverige 076 878 76 77

Relaterade nyheter

Starta tillsammans? Starta kooperativ!

Coompanion främjar start och utveckling av kooperativa företag. Det gör vi främst genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning och information till de som vill förverkliga en idé tillsammans.

Vår kostnadsfria rådgivning och information finansieras av Tillväxtverket, tillsammans med regional medfinansiering.

Coompanion
Skånegatan 61
116 37 STOCKHOLM
Sweden