Pressmeddelande -

Änglamarkspriset 2003: Rördrommens Fältstation belönas med stipendium på 100 000 kronor

Vinnarna av Änglamarkspriset 2003 är: Rördrommens Fältstation, Eskilstuna-Strängnäs Pia Lindeskog, Centrum för tillämpad näringslära, Stockholms läns landsting Helena von Bothmer, Kosters Trädgårdar Gröna Bilister Idag tog Fältstationen Rördrommen emot Änglamarkspriset och ett stipendium på 100 000 kronor. Änglamarkspriset delades ut på Internationella Världsmiljödagen där totalt fyra Änglamarkspris delades ut. De tre övriga pristagarna är: Pia Lindeskog, Stockholm, Helena von Bothmer, Syd-Koster samt organisationen för miljömedvetna bilister Gröna Bilister. - Vi har varit verksamma med projektet i över 10 år och arbetat hårt för att bevara och återställa över 150 hektar betesmarker längs Mälarviken Sörfjärden mellan Eskilstuna och Strängnäs. Vi har lyckats ena länsstyrelsen, kommunen och markägarna och det känns bra att få motta ett miljöpris som en bekräftelse på att det vi gjort verkligen uppskattas, säger Sten Ullerstad som är ordförande i Eskilstuna Naturskyddsförening och projektledare för Fältstationen Rördrommen. Samtidigt som det har varit mycket hårt arbete har vi också haft roligt. Vi anordnar också naturskola, så att skolbarn från Eskilstuna och Strängnäs får komma ut och titta på rördrommar och andra fåglar i Sörfjärden, säger Sten Ullerstad. Motivering: Fältstationen Rördrommen har tilldelats Änglamarkspriset 2003 och ett stipendium på 100 000 kronor för deras uthålliga engagemang och framgångsrika samarbete med lantbrukare, naturvårdare och myndigheter, där de tillsammans har lyckats återskapa ett levande kulturlandskap och en ökad biologisk mångfald vid Sörfjärden. Till fältstationen kommer skolungdomar - framtidens vuxna - för att lära sig mer om natur och miljö. Tack vare Fältstationen Rördrommen är markerna kring Sörfjärden riktiga Änglamarker! Coop Sverige delar årligen ut Änglamarkspriset. Priset är en belöning och stimulans av miljöförbättrande insatser i vardagen. Änglamarkspriset ges till den eller de personer, företag eller organisationer som ur miljösynpunkt förtjänstfullt utmärkt sig. En pristagare belönas med ett stipendium på 100 000 kronor. Juryn I juryn ingår: Hans Alfredson Märta-Stina Danielsson Sven-Bertil Taube Nina Jarlbäck, styrelseordförande KF Åke Natt och Dag, miljöchef Coop Sverige Kjell Eklundh, Änglamark Mikael Robertsson, miljöchef Coop Konsum (ordförande) Kort information om pristagarna Fältstationen Rördrommen Sörfjärden och dess omgivningar är riksintressanta för de stora natur- och kulturvärdena. Ja, de har till och med blivit utmärkta i den så kallade RAMSAR-konventionen - FNs konvention över värdefulla våtmarksområden i världen! En så stor biologisk mångfald med rikt fågelliv som finns i Mälarviken Sörfjärden hade inte varit möjlig utan att Naturskyddsföreningarna i Strängnäs och Eskilstuna samt Ornitologiska föreningen engagerat och samarbetat med lantbrukare i området för att restaurera markerna. Fältstationen Rördrommen hålls öppen för besökare alla röda dagar under sommarhalvåret. Där finns engagerade människor som berättar om naturen runt omkring, traktens historia och det naturvårdsarbete som genomförts och planeras. 100-tals elever från Eskilstuna och Strängnäs får komma till fältstationen för att få titta på fåglar, håva efter smådjur i sjön och kolla på biodlingarna. Gröna bilister riksorganisation Gröna Bilister är en förening för miljömedvetna bilister. Sedan starten 1994 arbetar de med att minska bilismens negativa miljöpåverkan och öka säkerheten i biltrafiken. Gröna bilister granskar varje år bilar och bränslen och ger konsumenter tips på vilka bilar som är bäst från miljö- och säkerhetssynpunkt. Många företag och myndigheter använder sig av Gröna Bilisters "Miljöbästa-listor" när de ska köpa in bilar. I ett samarbete mellan Gröna Bilister och Sveriges Trafikskolor får nya bilförare lära sig att köra mjukare, med tanke på miljön. Pia Lindeskog verksam vid Centrum för tillämpad näringslära, Stockholms läns landsting Pia Lindeskog är doktor i medicinsk vetenskap och verksam vid Centrum för tillämpad näringslära (CTN), Stockholms läns landsting. Där arbetar hon med att ta fram strategier och information för att främja bra matvanor i länet – matvanor som både har mindre miljöpåverkan och är bättre för folkhälsan. På ett begripligt och enkelt sätt ger Pia konkreta råd om mat, hälsa och miljö. Pia har i hela sitt yrkesverksamma liv haft ett starkt engagemang för miljöfrågor. I tonåren pryade hon hos Björn Gillberg där hon bland annat var med och genomförde den första svenska undersökningen om nitrat i grönsaker. Hennes doktorsavhandling handlade om hur människokroppen tar hand om miljögifter. Pia är engagerad i den riksdagsbaserade organisationen FGL (Föreningen för ekologisk livsmedelsförsörjning på global grund) och i Naturskyddsföreningen i Stockholm. Helena von Bothmer Kosters Trädgårdar Helena är agronom och odlare som har startat "Kosters Trädgårdar" – en trädgård med café och försäljning av plantor och grönsaker. Helena och hennes man Stefan ordnar kurser, där de förmedlar kunskaper och idéer om odling och hur kursdeltagarna kan hitta en mer hållbar livsstil. På Koster finns drivna och engagerade människor, till exempel har kvinnorna tidigare gått ihop och stickat och vävt ihop till idrottshall och belysning längs vägen. Det är också kvinnorna som är med i odlingsnätverket som Helena startat. Nu finns ett gemensamt, stort växthus där den ekonomiska föreningen Kosterverk odlar fantastiskt goda tomater. Föreningen gör att de många småodlarna som finns på ön enklare kan sälja sina produkter till öns affär. Och på sikt satsar de på att exportera till fastlandet. Helena tycker att självförsörjning på ett lokalt plan är viktigt och det finns alla möjligheter att öka odlingarna på ön. "Vi måste ta tillbaka makten över maten! På det sätt mat produceras idag subventioneras den av morgondagen", säger Helena om den konventionella odlingen. All odling hos Helena och inom odlarföreningen Kosterverk sker ekologiskt. Helena von Bothmer är en idéspruta, en betydelsefull eldsjäl för både miljö- och landsbygdsutveckling. Ytterligare upplysningar Ulrika Ekström, Informationschef , Coop Sverige AB, 08-743 15 83 Mikael Robertsson, Miljöchef Coop Konsum, 08-743 18 59 Maria Gardfjell, sekreterare Änglamarkspriset, Coop Sverige AB, 08-743 15 42

Ämnen

  • Detaljhandel