Pressmeddelande -

Coop gör nya revisioner hos fiskleverantörer

Efter TV4 Kalla Faktas inslag om den svartfiskade torsken i Barents hav har Coop tagit förnyade kontakter med sina leverantörer av torsk. Coop kommer att göra noggranna revisioner med särskilt fokus på spårbarhet och att företagens inköp av fisk är inom de godkända kvoterna. – Det är nödvändigt att det olagliga torskfisket i Barents hav granskas hårdare. Risken för utfiskning av det sista stora torskbeståndet är ett allvarligt problem som kräver internationella överenskommelser och internationell kontroll, säger Magnus Frisk, informationschef på Coop Sverige. Coop välkomnar också ett samarbete mellan handeln, fiskbranschen och myndigheterna för att gemensamt kunna komma tillrätta med den brottslighet som uppenbarligen förkommer. Kalla Fakta riktar i sin granskning allvarlig kritik mot det danska företaget Kangamiut. Coop Nordens leverantör av X-tra fiskpinnar, Espersen, har använt Kangamiut som en av flera underleverantörer. Kalla Fakta riktar också kritik mot den norska leverantören Domstein Enghav som levererar krokfångad torsk till Coops eget märke Signum torsk. Kritiken handlar bland annat om att Domstein Enghav köpt torsk från båtar som fått böter för olovliga bifångster och om att Domstein Enghav köpt torsk från ryska båtar som enligt Kalla Faktas uppgifter överskridit sina kvoter. Ett grundkrav i alla Coops avtal är att leverantörerna ska följa de lagar som gäller. Det innefattar för fiskleverantörer att fångsterna ska kunna spåras och att den fisk som landas ska vara inom godkända kvoter. – Vi kommer snarast göra revisioner hos våra leverantörer och gå igenom all dokumentation för spårbarhet och kvoter för de båtar som levererat, säger Magnus Frisk. Ytterligare upplysningar Coop Sveriges pressjour, 08-743 23 33 Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel i butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära med visionen att skapa en bättre och tryggare vardag genom lönsamma, medlemsägda butiker. Coop Sverige är en del av Nordens största dagligvaruföretag Coop Norden som ägs av konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor