Pressmeddelande -

Coop Norden startar internt projekt för ökad samverkan och lönsamhet

Coop Norden tar nu ytterligare ett steg mot ökad samverkan och lönsamhet. Projektet heter Coop Norden 2007 och drivs internt med deltagare från Sverige, Norge och Danmark. Projektledare är Coop Norges vd Svein Fanebust. – Det är första gången sedan Coop Norden startades som vi gör en genomgång av hela vår verksamhet på detta sätt. Det handlar om ett mycket handfast projekt som ska ge både minskade kostnader och ökade intäkter, säger Svein Fanebust. Den långsiktiga arbetet handlar om att skapa en stabil ekonomisk grund för fortsatt utveckling av Coop Nordens butiker och stormarknader i alla tre länderna. Projektet har också en kortsiktig del som handlar om att lösa de lönsamhetsproblem som finns i bland annat den svenska stormarknadskedjan Coop Forum. – Vi har samlat de bästa krafterna från Norge, Danmark och Sverige i en särskild insatsgrupp för att ge extra kraft till det utvecklingsarbetet som pågår i Coop Forum. En annan grupp tittar på hur varuförsörjningen till våra butiker ska bli ännu bättre, säger Svein Fanebust. Coop Norden bildades 2002 och de gemensamma inköpen har gett alla ländernas kedjor möjlighet att sänka priserna. Nu återinförs också de nationella ledningarna i Sverige och Danmark för att få ytterligare fokus på de lokala marknaderna. – Vår styrka ligger i kombinationen av nordisk samverkan, gemensamma inköp och möjligheten att använda de bästa idéerna från tre länder i kombination med en bra lokal kännedom om marknad och kunder. Vi ska utnyttja båda de delarna bättre och det ska Coop Norden 2007 bidra till, säger Svein Fanebust. Coop har under många år haft en mycket positiv utveckling i Norge och under året har vi sett en vändning i Danmark. Nu ska de kortsiktiga åtgärderna i Coop Norden 2007 hjälpa den svenska delen av verksamheten att nå lönsamhet. För ytterligare information och kommentarer kontakta: Maria Arnholm, informationsdirektör, +46 703 74 42 89 Coop Norden AB etablerades den 1 januari 2002. Företaget har 28 000 anställda och cirka 1 100 butiker och stormarknader i Danmark, Norge och Sverige. Omsättningen är 85,5 miljarder SEK. Tillsammans med de detaljhandelsdrivande föreningarna har man drygt 3 000 butiker och stormarknader. Den sammanlagda butiksomsättningen uppgår till 135 miljarder SEK. Koncernkontoret ligger i Stockholm

Ämnen

  • Mat, dryck