Pressmeddelande -

Coop Konsum i Tibble får Green Building certifikat och minskar koldioxidutsläppen med 65 %

Coop Konsum i Tibble, Kungsängen är den första av Sveriges drygt 3300 livsmedelsfastigheter som får ett Green Building certifikat med åtgärder gjorda i förvaltning, det vill säga när verksamheten är i drift. Det lyckade projektet gav stora - energi och miljöbesparingar, nu vill Konsumentföreningen Norrort fortsätta att göra alla sina fastigheter klimatsmartare.

– Det känns extra tillfredställande att genomföra det här på en butik i drift. De flesta certifieringarna görs på nybyggda fastigheter där man bygger in de klimatsmarta lösningarna från början, säger Harry Swartz, chef Miljö och Hållbar utveckling på KF Fastigheter.

KF Fastigheter arbetar sedan länge målmedvetet med att sänka energiförbrukningen och miljöpåverkan från de egenägda fastigheter och de fastigheter där man har förvaltningsuppdrag. Målet är att fastighetsbeståndet ska vara klimatneutralt 2020.

Kjell Johansson är Vd i Konsumentföreningen Norrort som äger fastigheten och han är mycket nöjd med resultatet.

– Vi spar både på energi och pengar, koldioxidutsläppen har minskat med 65 % och bara med bytet av fjärrvärmecentral gör vi en besparing på drygt 40 000 kronor om året, säger han.

Nu har Konsumentföreningen Norrort fått blodad tand.

– Nu vill jag gå vidare med nästa projekt. Utöver de energieffektiviseringar vi kontinuerligt gör i butiksdriften, vill jag fortsätta med alla våra fastigheter. Vi har redan börjat med en energiutredning i butiken i Kalhäll, säger Kjell Johansson.

– Det här går hand i hand med vårt arbete i butiken. Från källsortering till lokalt/närproducerat och ett brett utbud av miljövänliga produkter. Vi har också bytt till nya kylar och frysar med lock och dörrar som hjälper till att hålla elförbrukningen nere. Det känns bra att arbeta i en butik där allt från det lilla till det stora hjälper till för en förbättrad miljöbesparig och hållbar utveckling, säger Maria Prans, butikschef på Coop Konsum i Tibble.

För mer information, kontakta gärna:

Kjell Johansson VD Konsumentföreningen Norrort, tfn: 070-593 21 36
Harry Swartz, Chef Miljö och Hållbar utveckling på KF Fastigheter. tfn: 070-643 25 67

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • green building
 • coop konsum
 • coop
 • butiksfastighet
 • kf fastigheter
 • tibble
 • konsumentföreningen norrort
 • energibesparing
 • livsmedelsbutik
 • hållbar utveckling

Med handeln som utgångspunkt ska KF Fastigheter vara en drivande kraft i samhällsutvecklingen, där vi både bidrar till en hållbar utveckling och skapar attraktiva marknadsplatser. Det gör vi med hjälp av vårt kunnande som byggare, förvaltare, fastighetsägare och handelsplatsutvecklare. KF Fastigheter har ett bestånd på 500 000 kvadratmeter butiksyta med ett marknadsvärde på 7,5 miljarder kronor.

Relaterat innehåll