Pressmeddelande -

Helt okej att flirta med chefen enligt KF Fastigheters Butiksenkät

Mötet med människor är det bästa med att jobba i butik. Flörta med chefen är okej. Men prata skit om kollegorna ska man passa sig för. Det framgår av Butiksenkäten som gjordes under våren 2010 bland butiksanställda på KF Fastigheters 15 största handelsplatser.

Det bästa med att arbeta i butik är alltså att man träffar mycket människor. Det tycker 94 procent av de svarande och det var ingen större skillnad mellan könen och olika åldrar. Lönen och arbetstiderna verkar däremot inte vara det primära skälet till att man arbetar i butik.

Ventilation, säkerhet och belysning hamnar högst när man rankar det viktigaste för en bra arbetsmiljö. Betydligt fler kvinnor, 75 procent, lyfter fram säkerhet som en angelägen fråga medan bara 52 procent av männen gör det. Välskötta lokaler är också viktigt för trivseln på en handelsplats eller i ett köpcentrum. Det uppger i alla fall 80 procent. Intressant är också att fler män än kvinnor, 44 respektive 28 procent, tycker det är viktigt med bra lunchrestauranger i närheten.

Det populäraste samtalsämnet på jobbet är aktuella händelser enligt 73 procent av de svarande. Det följdes av klassikern - vad händer i helgen. Flirta med kollegor eller chefen(!) är rätt okej och det är inte så farligt att bli för full på personalfesten. Men man ska passa sig för att prata skit om kollegorna och smita undan tråkiga arbetsuppgifter, 80 respektive 75 procent svarade att det är oacceptabelt.

Slutligen verkar det som att man är mest miljövänlig på jobbet när man är i åldern mellan 46–55. Då är man enligt enkäten bäst på att källsortera, återvinna papper och släcka lampor efter sig.

­- De delar av enkäten som berör arbetsmiljö, trivsel och hållbarhetsfrågor kommer vi att använda för att utveckla våra handelsplatser och göra dem än mer attraktiva. Sen är det självklart kul att få reda på vad det snackas om i fikarummen, säger Bernt-Olof Gustavsson, VD på KF Fastigheter

KF Fastigheter planerar att genomföra Butiksenkäten 2 gånger per år.

Av de svarande som är mellan 16-65 år, är 54% kvinnor och 46% män. Enkäten genomfördes vid följande handelsplatser: Amiralen, Arninge Handelsplats, Backa2, Boländerna Handelsplats, Bromma Center, Bäckebol Homecenter, Gallerian Varberg, Jägersro Centrum, Marieberg Handelsplats, Solberga Köpcentrum, Stuvsta, Sjötelegrafen, Tuna Park, Vinsta och Österplan.

Ytterligare information
Jan Lindgren, KF Fastigheter, 070-605 64 85

Se hela enkäten på:  http://www.kffastigheter.se/Aktuellt/Butiksenkatens-resultatsammanstallning/

Ämnen

  • Arbetsliv