Pressmeddelande -

KF Fastigheter och Kilenkrysset investerar 140 miljoner i Strängnäs

KF Fastigheter och Kilenkrysset bildar ett gemensamt bolag för att utveckla 30 000 kvadratmeter handelsyta i Solberga köpcentrum utanför Strängnäs. Till en början investerar parterna sammanlagt 140 miljoner kronor i det nya bolaget.

Kilenkrysset säljer 50 procent av fastigheten Gorsinge 1:83 som i dag innehåller Solberga köpcentrum. Köpcentrumet är på 15000 kvadratmeter och affären möjliggör att parterna utvecklar ytterligare 30000 kvadratmeter, vilket också gällande detaljplan medger.

- Vi kommer att utveckla Solberga till ett modernt volymhandelsområde med en bra butiksmix, säger Bernt-Olof Gustavsson, VD på KF Fastigheter.

Kilenkrysset har utvecklat Solberga köpcentrum till vad det är i dag och kommer att förvalta handelsplatsen även i framtiden. KF Fastigheter ska utveckla den nya delen av Solberga samt i framtiden driva handelsplatsen genom företagets erfarna centrumchefer.

- Samarbetet innebär att vi kan utveckla Solberga köpcentrum för kommuninvånarna. Detta skapar nya arbetstillfällen i kommunen och utbudet av såväl dagligvaror som sällanköpsvaror ökar, säger Jan Persson, VD på Kilenkrysset.

Meningen är att utbyggnaden av köpcentret påbörjas vid årsskiftet och att den nya delen öppnar inom 1 år därefter.

YTTERLIGARE INFORMATION

Bernt-Olof Gustavsson, VD KF Fastigheter, 070-658 25 70
Jan Persson, VD Kilenkrysset, 0152-244 00

Besök oss gärna på: www.kff.se eller www.kilenkrysset.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans