Pressmeddelande -

Miljöguld till KF Fastigheter - igen.

Ytterligare en handelsfastighet - Coop Konsum Folkparken i Södertälje har certifierats med guld i systemet för miljöklassad byggnad. Med smarta energilösningar har man nått lägre driftskostnader. Butiken har ca 50 % lägre energiförbrukning än vad myndighetskraven anger och man har fått en modern butik som näst intill är självförsörjande på värme.

Coop Konsum Folkparken är den andra av två handelsfastigheter som fått det högsta betyget guld i det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Den andra fastigheten är Coop Extra i Mjölby. Bägge fastigheterna byggdes och projekterades av KF Fastigheter men ingår nu i bolaget Handelsbodarna som ägs gemensamt av KF Fastigheter och SPP.

Coop Konsum Folkparken är en hållbar butik i en energieffektiv byggnad med innovativa energilösningar. Ett exempel på detta är att överskottsvärme från kyldiskar används till golvvärme i butiken och det leder i sin tur till att behovet av köpt värme är mycket litet.

Inomhusklimatet är också säkerställt för kunder och anställda, butiken har stora glaspartier i fasaden som är placerade i norrläge för att minska solinstrålning sommartid. Dagsljuset från dessa ger en ljus och trevlig inomhusmiljö för personal och kunder.

- Vi har byggt en energisnål butik med extremt låg miljöpåverkan, helt enkelt en fastighet för framtiden, det känns mycket bra eftersom vårt arbete med hållbarhet är strategiskt säger Harry Swartz Chef Hållbar utveckling & Kvalitet på KF Fastigheter AB.

Coopbutiken byggdes 2009 och målet var redan då att få den certifierad som miljöklassad. Miljövänliga material har använts vid byggnationen och den drivs med 100 % förnyelsebar energi.

För mer information, kontakta gärna:

Harry Swartz, Chef Hållbar utveckling & Kvalitet tfn: +46 (10)743 43 10

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • spp
  • kf fastigheter
  • coop
  • butiksfastighet

Med handeln som utgångspunkt ska KF Fastigheter vara en drivande kraft i samhällsutvecklingen, där vi både bidrar till en hållbar utveckling och skapar attraktiva marknadsplatser. Det gör vi med hjälp av vårt kunnande som byggare, förvaltare, fastighetsägare och handelsplatsutvecklare. KF Fastigheter har ett bestånd på 500 000 kvadratmeter butiksyta med ett marknadsvärde på 7,5miljarder kronor.

Relaterat innehåll