Pressmeddelande -

Rättighetshavare har rätt till kompensation för privatkopiering på USB-minnen och externa hårddiskar

Rättighetshavare har rätt till kompensation för privatkopiering på USB-minnen och externa hårddiskar

Rättighetshavare har rätt till kompensation för kopiering för privat bruk på externa hårddiskar och USB-minnen. Det blev klart idag när skiljenämnden meddelade sin dom i skiljeförfarandet mellan Copyswede och UniversalMediaAlliansen (UMA).

- Det är väldigt glädjande att vi fått detta positiva besked idag eftersom det innebär att rättighetshavare får den ersättning som de är berättigade till när deras filmer och musik privatkopieras på USB-minnen och externa hårddiskar, säger Mattias Åkerlind, vd för Copyswede.

- Dagens utslag i skiljenämnden visar att upphovsrättslagen är väl rustad att följa den tekniska utvecklingen så som den är tänkt att göra. Nämndens beslut understryker också det självklara i att möjligheten att kopiera för privat bruk förutsätter att rättighetshavarna också kompenseras för den kopiering som sker, säger Mattias Åkerlind.

Nämnden bestod av de tre justitieråden Marianne Lundius, Kerstin Calissendorff och Ingemar Persson.

Bakgrund
Copyswede och UMA har haft olika uppfattning om huruvida externa hårddiskar och USB-minnen är förknippade med en skyldighet att betala ersättning för kopiering för privat bruk. Specifikt handlar oenigheten om ifall dessa produkter kan anses vara ”särskilt ägnade” för kopiering för privat bruk på det sätt som förutsätts för betalningsskyldighet enligt upphovsrättslagen och ett bakomliggande EU-direktiv. Det var i oktober 2011, efter förhandlingar mellan Copyswede och UMA, som parterna enades om att låta en skiljenämnd avgöra frågan om det finns laglig grund att ta ut privatkopieringsersättning för externa hårddiskar och USB-minnen.

Parallellt med skiljeförfarandet har Copyswede och UMA tecknat ett avtal rörande ersättningsnivåer för externa hårddiskar och USB-minnen. I avtalet har reglerats att om nämnden meddelade en dom till Copyswedes fördel, kan Copyswede ta ut full ersättning för produkterna det vill säga 80 kr per enhet för externa hårddiskar och 1 kr per GB upp till 80 GB för USB-minnen med en lagringskapacitet på mer än 2 GB.

För mer information, kontakta:
Mattias Åkerlind, vd Copyswede Tel: 08-545 667 00, E-post: mattias.akerlind@copyswede.se
Henri Pagot, kommunikation Copyswede Tel: 08-545 667 00, E-post: henri.pagot@copyswede.se

Om Copyswede
Copyswede licensierar vidareanvändning av tv och radio i en rad medier. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Genom samarbete med Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF), IFPI och radio- och tv-företagens samarbetsorganisation UBOS kan Copyswede erbjuda heltäckande licenser. Copyswede administrerar också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering. www.copyswede.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • copyswede
  • privatkopiering
  • privatkopieringsersättning

Copyswede licensierar ett hundratal tv- och radiokanaler för bland annat kabel-tv, on demand-tjänster och utgivning på DVD och CD. Genom Copyswede kan aktörer som vill vidareanvända tv och radio skaffa de tillstånd som behövs från upphovsmän och utövande konstnärer - som sångare, musiker, kompositörer, skådespelare, författare, regissörer och fotografer - som medverkar i produktionerna. Copyswede administrerar också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer.

Kontakter

Helene Stjernlöf

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation 08-545 667 00

Neda Marklund

Presskontakt Vd-sekreterare 08-545 667 00