Pressmeddelande -

CORPORATE SECURITY LANSERAR MOBIL SKJUTBANA

Corporate Security arbetar med utbildning för yrkesgrupper som använder skjutvapen i tjänst. Nu lanserar Stockholmsföretaget en högkvalitativ mobil skjutbana som väsentligt kan förbättra förutsättningarna för regelbunden, realistisk och säker skjutträning.

Sedan 1994 har Corporate Security varit verksamt inom projektering, konstruktion och tillverkning av skjutbanor och målanordningar. Idag har man Nordens modernaste skjutanläggning, The Target i Västberga utanför Stockholm, med såväl eventverksamhet för allmänheten som professionell fortbildning för bland annat säkerhetsföretag.

Det är i det senare segmentet man nu breddar utbudet med lanseringen av en fullt utrustad mobil skjutbana.

– Projekteringen av den mobila skjutbanan har pågått i flera år. Idag har vi en produkt som väsentligt kan förbättra såväl skytteträningens kvalitet som tillgänglighet för berörda yrkesgrupper, säger vd Björn Nyberg.

Mobilt ger många fördelar

Corporate Securitys mobila skjutbana finns i två tappningar: Dels en militärt klassad enhet som kan utrustas med inbrytningsdörr, 3D-målspel och lasersimulator för beslutsträning, dels en enklare variant där målgruppen är vapenhandlare och säkerhetsföretag.

I båda fallen ger själva mobiliteten en rad fördelar.

För det första blir det mer realistiskt ur beslutträningssynpunkt, då det rör sig om en mobil värld som är möjlig att förändra i betydligt större omfattning än en traditionell skjutbana. För det andra är det mer kostnadseffektivt att flytta övningen till användaren än tvärtom. För det tredje är det en fördel ur säkerhetssynpunkt att operera i en sluten värld.

– Skjutbanan kan vara ett viktigt komplement för kundgrupper som Polisen, försvaret och privata säkerhetsföretag, säger Björn Nyberg.

Framtiden

På den internationella marknaden finns redan ett antal mobila skjutbanor, främst i USA. Redan i sin nuvarande utformning kan Corporate Securitys mobila skjutbana användas för högkvalitativ träning på plats hos kunden. Men ingenting tyder på att utvecklingen slutar nu. Tvärtom. ”Container”-konceptet bygger på förändring och i takt med att nya önskemål kommer in från kunder, kommer man också att kunna erbjuda allt mer komplexa och skräddarsydda träningsmiljöer:

– Vår ambition att kombinera största möjliga säkerhet och tillgänglighet med största möjliga realism, säger Björn Nyberg.

För mer information: http://www.corporatesecurity.se/enÄmnen

 • Offentlig sektor

Taggar

 • the target
 • corporate security
 • container
 • försvaret
 • lasersimulator
 • säkerhet
 • vapen
 • militär
 • polis
 • träning
 • skjutvapen
 • utbildning

Corporate Security är en leverantör av professionell skjutträning och -utbildning.

För mer information och pressbilder, kontakta presschef Thomas Amnebring på thomas@corporatesecurity.se.

www.corporatesecurity.se | 08-726 96 00 | Västberga allé 60, Hägersten