Gå direkt till innehåll
CoBoats Båtsamverkan - Polisrapport - Båtrelaterade stölder vecka 27-38, 2020

Nyhet -

CoBoats Båtsamverkan - Polisrapport - Båtrelaterade stölder vecka 27-38, 2020

Trenden totalt sett för alla båtrelaterade stölder något avtagande efter sommaren och ligger nu sedan vecka 34 väl under prognos i frekvens sett till tidigare år. Samtliga regioner är drabbade av båtrelaterade stölder i varierande grad . Flertalet indikationer och analyser pekar på att flertal aktiva internationella brottsnätverk är aktiva just nu i Sverige och möjligen i något högre omfattning i vissa geografiska områden. De riktar sin uppmärksamhet främst mot fordonsrelaterade stölder inom både premiumskikt och vardagsfordon, mot dyrbar elektronik, Gps- och navigationsutrustning kopplat till jordbruk och entreprenadmaskiner, båtmotorer, inbrottsstölder vid företag samt bostadsinbrott.

De geografiska områden som främst är drabbat av båtrelaterade stöldbrottsligheten ligger fortfarande främst i mellansverige/Mälardalen och region Väst och Syd i nämnd ordning, men där region Nord och främst Västernorrland också sedan en tid tillbaka setts ha en ökad aktivitet eller brottslighet som sannolikt relaterar till internationella brottsnätverk. Under perioden har totalt 94 personer uppförts som misstänkta för båtrelaterade stölder, och där flertal är kopplade till internationella brottsnätverk och uppförts som misstänkta eller delaktiga för båtmotorstölder. Under perioden har även utredningar bedrivits tillsammans med andra länder mot kriminella nätverk som varit/är delaktiga i flertal brottsserier av båtmotorstölder begångna både i Sverige och ute i Europa. Efter en tids nedgång av båtmotorstölder under sommaren , ses efter vecka 34 en kraftigare uppgång. Stölder ur och från båtar ses främst ha en uppgång nu i region Stockholm, Mitt, Syd samt Väst.

De områden som ses totalt ha en ökad frekvens av båtrelaterade stölder just nu är främst region Stockholm och region Nord.

En fullständig rapport finns på https://coboats.se/polisrapporter

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Alexis Nicou

Alexis Nicou

Presskontakt VD 070 795 6161

Cosafe - digital säkerhetsplattform för att larma, hantera och förebygga incidenter

Cosafe är ett svenskt SaaS-bolag inom sectech som hjälper organisationer att hålla sina medarbetare trygga, säkra och informerade. Hundratals säkerhetsansvariga har varit aktivt engagerade i att vidareutveckla Cosafe-plattformen, vilket har resulterat i en lättanvänd, kraftfull och kundcentrerad lösning för att larma, hantera och förebygga incidenter. Plattformen löser utmaningen med kritisk kommunikation i alla situationer oavsett var man befinner sig.

All data lagras på hållbara och klimatvänliga ISO-certifierade datacenter av högsta säkerhetsklass. Bolaget är baserat i Stockholm, Sverige och São Paulo, Brasilien. För mer information, se www.cosafe.se

Cosafe Technology
Torstenssonsgatan 12
114 56 Stockholm
Sverige