Gå direkt till innehåll
Kan CoYards vara med och uppnå effektiv grannsamverkan?

Nyhet -

Kan CoYards vara med och uppnå effektiv grannsamverkan?

År 2015 blev Staffanstorps kommun pilotkommun för trygghetsprojektet Coyards. Verktyget ämnar utifrån att utifrån en mobilapplikation öka tryggheten och effektivisera den redan befintliga grannsamverkan med förbättrade metoder. 

Kommunens medborgarlöften för 2018-2019 inbegriper samverkan mellan polis och kommun för att bostadsinbrotten inte ska öka, att grannsamverkansområdena ska blir fler och att vidare användning av Coyards ska gynnas. Denna utvärdering av Coyards skedde under 2019 där flertalet medverkande aktörer utfrågades. Vid granskning av materialet har nedan analys gjorts där resultaten påvisar ett tydligt ställningstagande; användningen av Coyards har både underlättat och effektiviserat arbetet med grannsamverkan i den mån att kommunikationen mellan aktörerna blivit mer effektiv. 

Vidare diskuteras Coyards i jämförelse med tidigare mer traditionella grannsamverkansmetoder. Resultatet påvisade även att informanterna upplever ett bristande engagemang hos Staffanstorps kommun i arbetet med grannsamverkan, vilket kan ses som problematiskt sett till kommunens ovan ställda medborgarlöften.

Klicka här för att läsa hela uppsatsen - skriven av studenter på Malmö Universitet!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Alexis Nicou

Alexis Nicou

Presskontakt VD 070 795 6161

Cosafe - digital säkerhetsplattform för att larma, hantera och förebygga incidenter

Cosafe är ett svenskt SaaS-bolag inom sectech som hjälper organisationer att hålla sina medarbetare trygga, säkra och informerade. Hundratals säkerhetsansvariga har varit aktivt engagerade i att vidareutveckla Cosafe-plattformen, vilket har resulterat i en lättanvänd, kraftfull och kundcentrerad lösning för att larma, hantera och förebygga incidenter. Plattformen löser utmaningen med kritisk kommunikation i alla situationer oavsett var man befinner sig.

All data lagras på hållbara och klimatvänliga ISO-certifierade datacenter av högsta säkerhetsklass. Bolaget är baserat i Stockholm, Sverige och São Paulo, Brasilien. För mer information, se www.cosafe.se

Cosafe Technology
Torstenssonsgatan 12
114 56 Stockholm
Sverige