Gå direkt till innehåll
Kan CoYards vara med och uppnå effektiv grannsamverkan?

Nyhet -

Kan CoYards vara med och uppnå effektiv grannsamverkan?

År 2015 blev Staffanstorps kommun pilotkommun för trygghetsprojektet Coyards. Verktyget ämnar utifrån att utifrån en mobilapplikation öka tryggheten och effektivisera den redan befintliga grannsamverkan med förbättrade metoder. 

Kommunens medborgarlöften för 2018-2019 inbegriper samverkan mellan polis och kommun för att bostadsinbrotten inte ska öka, att grannsamverkansområdena ska blir fler och att vidare användning av Coyards ska gynnas. Denna utvärdering av Coyards skedde under 2019 där flertalet medverkande aktörer utfrågades. Vid granskning av materialet har nedan analys gjorts där resultaten påvisar ett tydligt ställningstagande; användningen av Coyards har både underlättat och effektiviserat arbetet med grannsamverkan i den mån att kommunikationen mellan aktörerna blivit mer effektiv. 

Vidare diskuteras Coyards i jämförelse med tidigare mer traditionella grannsamverkansmetoder. Resultatet påvisade även att informanterna upplever ett bristande engagemang hos Staffanstorps kommun i arbetet med grannsamverkan, vilket kan ses som problematiskt sett till kommunens ovan ställda medborgarlöften.

Klicka här för att läsa hela uppsatsen - skriven av studenter på Malmö Universitet!

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Alexis Nicou

Alexis Nicou

Presskontakt VD 070 795 6161

CoSafe - krisapp för larm, kommunikation samt incident- och krishantering

CoSafe har i samråd med med försäkringsbolag, polis, företag, kommuner, myndigheter och experter inom säkerhet, skolsäkerhet, IT, kommunikation och krishantering utvecklat smarta, krypterade och prisbelönta kommunikationsplattformar som enkelt nås via en app på mobila enheter eller via en webbläsare på datorer. När behovet är som störst, tid är en bristvara och viktig information måste skickas ut till många personer på en gång skapar CoSafes plattformar struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda finns.

CoSafe Technology
Torstenssonsgatan 12
114 56 Stockholm
Sverige