Pressmeddelande -

Enkelteleskopskranar från Cranab med hela 8,5 m räckvidd

Nu utökar Cranab i Vindeln sitt nya kranprogram med hela sex nya modeller i enkelteleskopsutförande. De två storsäljarna FC10 och FC12 för mellanstora och stora skotare lanseras dessutom med ett extra långt utförande med räckvidden 8,5 meter vilket är unikt för enkelteleskopskranar i storleksklassen. De nya kranarna kommer att visas tillsammans med hela den nya krangenerationen för första gången i Finland vid mässan FinnMetko den 30 augusti – 1 september.

 

När Cranab presenterade sitt nya kranprogram förra året blev det en stor framgång och fler modeller utlovades redan då. Därför presenterar Cranab nu enkelteleskopskranar för hela sitt utbud av kranar till skotare.

 

Fördelarna med en enkelteleskopskran är flera. Den är effektiv, lättare och den innehåller färre delar vilket gör att den kräver mindre underhåll. Dessutom är den stark, robust och har många gånger tillräcklig räckvidd.

 

Stort behov och revolution

– Vi har sett att marknaden efterfrågat ett brett utbud av enkelteleskopskranar och det har saknats versioner för räckvidden 8,5 meter. I vidareutvecklingen av vår nya krangeneration så har det varit möjligt att ta fram de här modellerna. Det extra långa 8,5-metersutförandet för FC10 och FC12 som vi benämner ET+, beskriver vi dessutom som en revolution i sin storleksklass, berättar Jonas Järnö, Försäljningschef.

 

Förutom den nya krangenerationens egenskaper så betonar Cranab även den valda utvändiga slangdragningen på enkelteleskopkranarna. Konstruktionen har kombinerat en skyddad, kompakt lösning med generösa slangdimensioner och välordnad slangdragning.

 

– Vi har lagt stor omsorg vid att göra en lågbyggd slangstyrning från kranens undersida till översida. Slangarnas böjradie är optimerad och samtidigt som det är en ledig installation har vi minimerat inbyggnaden och lyckats göra den kompakt. Den utvändiga dragningen ger en lång livslängd för slangarna och god åtkomlighet vid service eller slangbyte, berättar Jonas Järnö.

 

Nya generationen prisad från start

Cranabs nya krangeneration presenterades i juni förra året och togs direkt emot med lovord på marknaden. Redan nu säljs den till flertalet maskintillverkare som seriemässigt för in den på sina maskiner.

 

– Med våra nya kranar möter vi fler kunder tack vare egenskaperna med högre lyfthöjd i närområdet och en vidareutvecklad geometri. Det gör det enklare då man ska lyfta material högt och nära. Därför är nya krangenerationen särskilt bra för chippers eller vid grothantering, förklarar Jonas Järnö.

 

Som några av de mest spännande nyheterna i krangenerationen är möjligheterna till sensorer och intelligent styrning. Vidare har de nya kranarna en utvecklad lyftgeometri, en ny skyddad slangdragning och en ny bromslösning mellan kranspets och rotator. Genom hela utvecklingsarbetet har marknadens behov varit centralt. Funktion, ergonomi, och servicevänlighet ska vara i topp.

 


 

Ger mervärde åt maskinerna

– Vi har flera exempel på där användarna anser att kranens goda egenskaper blivit avgörande vid deras investeringsbeslut och val av maskinmärke. Och den betydelsen av kranen tycker vi förstås är extra roligt, berättar Jonas Järnö.

 

Med de sex nya enkelteleskopskranarna och nylanserade FC16 för de största skotarna besitter Cranab marknadens mest heltäckande program i sin nya krangeneration. Med de nya modellerna förstärker företaget positionen som den ledande kranleverantören för skogsmaskiner på världsmarknaden.

 

Premiär vid FinnMetko

De nya kranarna kommer att visas tillsammans med hela den nya krangenerationen för första gången i Finland vid mässan FinnMetko den 30 augusti – 1 september.

 

 

För mer information, kontakta:
Jonas Järnö, Försäljningschef, Cranab: 0933-144 13, 070-237 57 93
Fredrik Jonsson, VD, Cranab: 0933-135 01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cranabs produkter, kranar och kranspetsutrustning för det professionella, mekaniserade skogsbruket, har konstruerats, tillverkats och sålts sedan tidigt 60-tal. Under varumärket Slagkraft produceras utrustning för buskröjning efter vägar och kraftledningsgator. Förutom på den svenska hemmamarknaden säljs produkterna till ett 30-tal länder världen över.

 

Ämnen

  • Skogsbruk

Kategorier

  • cranab
  • crane
  • kran
  • kvalitet
  • skogskran
  • skogsteknik
  • skotare
  • skotarkran

Cranabs produkter, kranar och kranspetsutrustning för det professionella, mekaniserade skogsbruket, har konstruerats, tillverkats och sålts sedan tidigt 60-tal. Under varumärket Slagkraft produceras utrustning för buskröjning efter vägar och kraftledningsgator. Förutom på den svenska hemmamarknaden säljs produkterna till ett 30-tal länder världen över.