Pressmeddelande -

Stark början på året för Cranab

Året startar bra för Cranab som har sin största orderingång på länge. Efterfrågan är stor på alla produktsegment och företaget har och kommer behöva utöka personalstyrkan.

- Vi ser att det är en jämn fördelning i efterfrågan i alla våra segment. Just nu drar det bra på alla våra produktområden, säger Anders Strömgren, VD Cranab AB.

Orderstocken är mer än dubbelt så stor jämfört med för ett år sedan, genererad av den starkaste orderingång Cranab haft på länge. Efterfrågan gäller hela produktsortimentet som innefattar kranar till skogsmaskiner och timmerbilar, gripar samt buskröjare och företaget ser nu positivt på framtiden efter en kämpigare tid.

- 2020 var ett väldigt svårt år för oss där alla våra planer omkullkastades av Covid-19. Vid halvårsskiftet stabiliserade sig marknaden och vi började planera för att saker skulle förbättras men utvecklingen det senaste kvartalet har överträffat alla våra förväntningar, säger Anders Strömgren, VD Cranab AB.

Den ökade orderingången ger ett ökat behov av produktionskapacitet. Sedan årsskiftet har Cranab utökat personalstyrkan med ca 20 personer i olika former. Sannolikt fortsätter behoven av förstärkt produktionskapacitet.

- Det är jätteroligt och vi kommer behöva personal över hela linjen. Vi kommer ha behov av både svetsare, CNC-operatörer, montörer och logistik-personal, säger Lars Rudolfsson, Produktionschef Cranab AB.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • crane
  • skogsteknik
  • cranab
  • skogskran
  • slagkraft

Regioner

  • Vindeln

Cranab AB är en del av Cranab Group som består av fyra ledande varumärken, Cranab, Slagkraft, Vimek och Bracke Forest. Cranab tillverkar kranar och gripare; Slagkraft gräs- och buskröjningsmaskiner; Vimek små skogsmaskiner; Bracke Forest tillverkar aggregat för markberedning, sådd och fällhuvuden för bioenergi. Cranab AB ägs av Fassi Group.

Kontakter

Anders Strömgren

CEO Cranab 070-666 65 26