Gå direkt till innehåll
Jämställdheten står stilla i svenska bolagsstyrelser

Pressmeddelande -

Jämställdheten står stilla i svenska bolagsstyrelser

Efter en rejäl tillbakagång mellan åren 2010 och 2011, har nu antalet kvinnliga styrelseledamöter i svenska aktiebolag stabiliserat sig på 15 procent. Det visar statistik från kredit- och affärsinformationsföretaget Creditsafe.

– Det är tråkigt att behöva konstatera att jämställdheten i aktiebolagsstyrelserna inte är bättre än så här. Av totalt knappt 713 000 styrelseposter i svenska aktiebolag, är det kvinnor på bara drygt 107 000. Det är ingen rolig läsning en dag som denna, säger Krister Jonsson, Sverigechef för Creditsafe.

Siffrorna gällande kvinnliga styrelseledamöter i svenska aktiebolag som Creditsafe inför Internationella kvinnodagen 8 mars kan presentera, visar att det står stilla på 15 procent. Samma låga representationssiffra som 2011.

– Trots en ständigt pågående jämställdhetsdebatt är det alltså inte bättre än så här. Efter den kraftiga minskningen mellan åren 2010 och 2011 då det totalt sett var en minskning med fyra procentenheter, är det i alla fall positivt att det inte blivit sämre fram till dags dato, säger Krister Jonsson.

Den mest dramatiska förändringen, om man ser på siffrorna branschvis, är inom civila myndigheter och försvaret. Där har siffran kvinnliga styrelseledamöter de senaste åren legat på 28 procent. Motsvarande siffra är nu bara 17 procent.

Förutom detta, är förändringarna små inom övriga branscher. Det är bara inom ”andra serviceföretag” som det skett en förändring med mer än en procentenhet, en ökning från 38 till 40 procent.

Gotland och Stockholm är de två län som har högst andel kvinnlig representation i aktiebolagen. Båda ligger på 18 procent, en ökning med en procentenhet jämfört med siffrorna från 2011. I år, liksom både 2010 och 2011, ligger Jönköpings län sämst till med 12 procent.

– Det finns forskning som visar att företag med en jämn könsfördelning i styrelsen är mer lönsamma. Därför är det märkligt att det fortfarande ser ut som det gör i våra svenska aktiebolagsstyrelser, säger Krister Jonsson.

Tittar man på statistiken uppdelad i bolagsstorlek, har det skett en liten ökning i stora, mellanstora och små företag, medan det hos mikrobolag står stilla på 16 procent.

OBS: För branschvis statistik och statistik län för län, se bifogad PDF.

För ytterligare information, kontakta:

Krister Jonsson, Sverigechef Creditsafe, tel. 031-725 50 33.

Ämnen

Taggar


Creditsafe Sverige levererar kreditinformation direkt anpassad för webben eller via integrerade kundanpassade lösningar. Creditsafe Sverige ingår i Creditsafe Group, en av Europas största leverantörer av affärsinformation med över 50 000 kunder och cirka 500 anställda. Förutom Sverige har koncernen verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Irland, Frankrike, Belgien och Nederländerna, samt via samarbetsavtal i Norge, Finland och Danmark. Koncernen expanderar och flera nya länder kommer att tillkomma under 2011. Det svenska huvudkontoret ligger i Göteborg.

Presskontakt

Sandra Andersson

Sandra Andersson

Presskontakt Marketing Manager +46 (0)700-30 36 37
Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson

Presskontakt Managing Director +46 (0)705-60 29 82

Relaterat material