Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konkurserna nästan lika många som under krisåret 2009

Efter att aktiebolagskonkurserna ökade med hela 17 procent under årets första månad jämfört med motsvarande period 2011, dämpades ökningen något under februari.

Men ny statistik från affärs- och kreditinformationsföretaget Creditsafe påvisar ändå att 503 aktiebolag gick i konkurs under februari, jämfört med 462 i februari 2011. En ökning med nio procent.

– Den privata konsumtionen har minskat, liksom företagens investeringstakt. Detta slår hårt mot i första hand små företag, säger Krister Jonsson, Sverigechef för Creditsafe.

Även om aktiebolagskonkurserna ökade med rekordhöga 17 procent under januari 2012, var det fler personer som drabbades av februari månads konkurser. 1811 personer blev av med jobbet under februari, jämfört med 1701 under januari.

Bland de tio omsättningsmässigt största aktiebolagen som gick i konkurs under februari månad, var sju inom tillverknings- och byggindustri samt fastighetsbolag.

– Mot bakgrund av den minskande tillväxten, är aktiebolagskonkurserna inom dessa sektorer ett tecken på att det också är en viss överetablering. I och med att konkurserna har ökat så markant årets första två månader, är detta också en markering att nedgången inte kommer att vara snabbt övergående, säger Krister Jonsson.

 

Inte sedan krisåret 2009 har det noterats fler aktiebolagskonkurser under de första två månaderna. Då, 2009, gick 1 083 aktiebolag i konkurs under januari och februari. Motsvarande siffra för i år är 1 028. 2010 gick 889 aktiebolag i konkurs under de inledande två månaderna och 2011 var siffran 909.

– Ökningen är ett tydligt tecken på dämpad tillväxt och inte oväntad. EU-kommissionen slog nyligen fast att 2012 kommer att bli ett svårare år än man tidigare trott. Den svenska tillväxten har skrivits ned från 1,4 procent till 0,7 procent, vilket i huvudsak hänger ihop med att EU är ekonomiskt svag. Det är den viktigaste marknaden för svensk export. Dessutom spelar den starka svenska kronan in, säger Krister Jonsson.

 

Februari månads i särklass största aktiebolagskonkurs var LB Hus konkurs. I den nordöstra Skånekommunen med drygt 12 000 invånare blev 317 personer av med sina arbeten på grund av detta. LB Hus omsatte 853 miljoner kronor under 2010.

 

OBS: Se Creditsafes konkursstatistik för aktiebolag och de tio största konkurserna under februari 2012 (omsättning) i bifogat worddokument.

 

För ytterligare information, kontakta: Krister Jonsson, Sverigechef Creditsafe, tel 031-725 50 33.

Ämnen

Taggar


Creditsafe Sverige levererar kreditinformation direkt anpassad för webben eller via integrerade kundanpassade lösningar. Creditsafe Sverige ingår i Creditsafe Group, en av Europas största leverantörer av affärsinformation med över 50 000 kunder och cirka 500 anställda. Förutom Sverige har koncernen verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Irland, Frankrike, Belgien och Nederländerna, samt via samarbetsavtal i Norge, Finland och Danmark. Koncernen expanderar och flera nya länder kommer att tillkomma under 2011. Det svenska huvudkontoret ligger i Göteborg.

Presskontakt

Sandra Andersson

Sandra Andersson

Presskontakt Marketing Manager +46 (0)700-30 36 37
Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson

Presskontakt Managing Director +46 (0)705-60 29 82

Relaterat material