Press release -

För lyckad krishantering krävs kunskap!

Utbildning och kunskap är viktigt för att människor ska känna sig trygga och engagerade när krisen är ett faktum, säger författaren Regina Birkehorn.

”Krishanteringens ABC” är den första handboken för alla som ska organisera en ny eller vidareutveckla en befintlig krisgrupp. Boken innehåller fakta om krishantering, hur krisgruppen skall organiseras, samt grundläggande krispsykologi om hur och varför människor reagerar och agerar som de gör i samband med en kris.

Boken bygger på Head On metoden som på ett konkret, enkelt och pedagogiskt sätt förklarar hur man ska gå till väga för att få en struktur på krisgruppen och dess arbete. Författaren Regina Birkehorn har skapat och utvecklat metoden, som är en patenterad metod i Praktisk krishantering.

Krishanteringens ABC är Regina Birkehorn fjärde bok som ges ut i det egna förlaget Naudiz. Hon arbetar som VD för Crisos, ett företag som har specialiserat sig på att utbilda och föreläsa i Head On metoden.

 

För mer information kontakta:

Regina Birkehorn
Crisos
070-591 48 49
regina@crisos.se
www.crisos.se

Topics

  • Education