Press release -

Västerbergs Folkhögskola i Storvik, som drivs av landstinget i Gävleborgs län, startar kurs i praktisk krishantering enligt Head On metoden.

- Jag tycker att det är fantastiskt roligt att Folkhögskolan startar en kurs i praktisk Krishantering enligt Head On metoden, säger Regina Birkehorn, metodens skapare och grundare av Crisos.

- Kursen bygger på min metod och nyutgivna bok, "Krishanteringens ABC".

Johan De Farfalla, Projektledare på Västerbergs: - Head On Metoden är till för alla som vill ha mer kunskap i praktisk krishantering. Metoden är ett viktigt redskap både för hjälparen i mötet med den drabbade, och för den drabbade att förstå sig själv, sina känslor och reaktioner.

- Deltagarna kommer att påverkas individuellt, beroende på vad var och en har med sig av livserfarenhet säger Gun-Marie Edwardsson, kursansvarig.

Kursen vänder sig till arbetsgrupper som vill lära sig praktisk och jordnära krishantering för vardagsbehov. Den kan anpassas efter olika arbetsplatsers behov.

Head On metoden är en metod som ger psykologins baskunskaper en grundläggande vardagsbetoning. Det handlar om att på ett enkelt, konkret och metodiskt sätt förklara hur man hjälper människor utan att överbelasta sig själv, samtidigt som man förstår innebörden av att vara en stödperson i en annan persons livskris.

För mer information kontakta gärna:

Regina Birkehorn                       Gun-Marie Edwardsson

070-591 48 49                           073-9844500

regina@crisos.se

Subjects

  • Education

Crisos hjälper företag och organisationer att minimera skadeverkningarna vid kriser. Genom Head On metoden tillhandahålls utbildning i praktisk krishantering på olika nivåer. Metoden förklarar på ett enkelt, praktiskt, konkret och pedagogiskt sätt hur människor fungerar och reagerar i en krissituation och ger organisationer verktyg för att hantera krissituationer och människor i kris.