Pressmeddelande -

Cryptzone har blivit godkända av amerikanska myndigheter

Göteborg, 21:a november 2008 - Cryptzone, en ledande leverantör av lösningar för skydd mot informationsläckage - Data Leak Prevention, har ytterligare stärkt sin position på den amerikanska marknaden. Cryptzone har blivit godkända för att kunna leverera sina lösningar till USAs federala, statliga och kommunala myndigheter, ett så kallat "GSA-kontrakt".

Ett GSA-kontrakt innebär ett automatiskt godkännande för Cryptzone att kunna leverera sina lösningar till alla amerikanska offentliga myndigheter utan krångliga och tidskrävande upphandlingsförfaranden. Cryptzones produkter kommer att finnas tillgängliga för direktupphandling av de amerikanska myndigheterna via en GSA web-portal.

Cryptzones prisvinnande teknologi skyddar konfidentiell information från att läsas av obehöriga och inkluderar policy-baserade krypteringsmoduler för att säkra hårddiskar, USB-minnen, email, filer, såväl som port- och enhetskontroll.

"Vi är stolta och glada över att bli godkända av de krävande amerikanska myndigheterna," säger Peter Davin, VD Cryptzone. "Då vi tidigare har blivit valda som leverantör mot myndigheter men inte kunnat leverera innebär detta med största sannolikhet en kraftigt ökad försäljning i USA. I och med GSA-kontraktet har vi fått ytterligare bevis på att våra produkter möter de höga krav som ställs på säkerhetslösningar på den amerikanska marknaden."


För mer information:
Peter Davin, VD Cryptzone
Email: peter.davin@cryptzone.com
Telefon: +46 701 - 839 199

Hans Strandberg, VP Sales Norden
Email: hans.strandberg@cryptzone.com
Telefon: +46 8 410 538 41


Om Cryptzone:
Cryptzone är en marknadsledare inom området för förebyggande av informationsläckage. Cryptzone krypterar både stationär information och information i rörelse genom den modulbaserade plattformen Simple Encryption Platform (SEP). Företagets mål är att erbjuda användarvänliga säkerhetslösninga för att på så sätt öka den övergripande informationssäkerheten och minimera risken för informationsläckage. Cryptzone säkrar email, filer, foldrar, hårddiskar, USB-minnen och mobila enheter utan att användaren behöver ändra sitt sätt att arbeta samtidigt som IT- avdelningarna har full kontroll över användarrättigheterna. Företaget har kontor i Göteborg, New York (USA) och Munchen (DE). Mer information om företaget och dess utbud av krypteringslösningar finns på www.cryptzone.se.

Cryptzones aktie är listad på First North, Stockholmsbörsen. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 00.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT