Pressmeddelande -

CSC certifierad partner för SAP Value Management

Stockholm, 23 december, 2010; Det globala IT-tjänsteföretaget CSC har certifierats som partner för SAP Value Management-metodologin. CSC är en av några få SAP-partners som fått denna certifiering och CSC stöder nu sina kunder genom att förkorta den tid som det tar för dem att uppnå lönsamhet med SAP-lösningar som de har investerat i.

Certifieringen förser CSC med metodik och resurser från SAP. CSC använder resurserna för att förstärka sitt eget program Value Capture Approach, som är en systematik baserad på SAP Value Management-metodologin. CSC ser till så att kunder verkligen uppnår de affärsfördelar som de har räknat med när de har investerat i SAP-lösningar. 

– CSCs långa partnerskap med oss på SAP och företagets expertkunskap hur man bäst implementerar våra produkter och tjänster skapar stort förtroende. CSC har förmågan att snabbt hjälpa våra kunder att skapa värde från investeringar i SAPs mjukvara, säger Jack Childs, senior vice president, Global Value Management, SAP.

– Inom näringslivet eftersöker man snabba sätt att få lönsamhet på investeringar som man har gjort i nya system och processer. Men alla affärsprocesser kan inte bedömas på samma grunder, säger Jeff Sagraves, vice president, Global SAP Operations, CSC. SAP Value Management-metodologin i kombination med CSCs Value Capture Approach säkrar att våra team fokuserar på de affärsprocesser som ger den högsta avkastningen och det högsta värdet för våra kunder.

På nedanstående länk presenteras CSCs globala SAP-lösningar:
www.csc.com/SAP

För mer information
Ulrika Andersson, kommunikationschef CSC Sverige
+46 (0)768 13 70
uandersson3@csc.com

Om SAP
SAP är världens ledande leverantör av affärssystem och erbjuder lösningar och tjänster för företag i alla storlekar världen över. SAP kan tillgodose specifika krav på kärnprocesser inom totalt 25 branschlösningar. Idag använder över 102 500 kunder i fler än 120 länder SAPs lösningar. SAP är listat på börsen i Frankfurt och på NYSE.
SAP Business Objects underlättar för företag i alla storlekar genom att sammanföra människor, information och verksamheter. SAP Business Objects erbjuder företag öppna, heterogena lösningar inom Business Intelligence; Information Management, Governance, Risk & Compliance och Enterprise Performance Management.

Om CSC
CSC är ett av världens ledande globala IT-tjänsteföretag med cirka 95 000 medarbetare verksamma i över 90 länder. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC hade intäkter om 16,1 miljarder dollar under 12-månadersperioden fram till och med den 1 oktober 2010. CSC Sverige med huvudkontor i Stockholm etablerades 1994 och har idag cirka 700 medarbetare i sju städer. CSC har expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e-business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank, finans och försäkring, flygindustri, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri. För mer information se www.csc.com/se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Karlskrona

Kontakter

Kim Ege Møller

Presskontakt Public Relations Officer +45 29 23 42 96