Pressmeddelande -

CSC rapporterar ökade intäkter och rörelsetillväxt andra kvartalet 2008

CSC (NYSE:CSC) rapporterar en total intäktsvolym om USD 4,24 miljarder för andra kvartalet 2008. Det är en ökning med 5,5 procent jämfört med samma period föregående år.

 

Sammanfattning resultat Q2
• Totala intäkter USD 4,24 miljarder
• Operativt rörelseresultat USD 282 miljoner, en ökning 4,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
• Operativt kassaflöde USD 401 miljoner, vilket innebär en förstärkning av fritt kassaflöde med USD 181 miljoner jämfört med Q2 föregående år.
• Nytecknade ordervärden om totalt USD 4,6 miljarder.

Resultatet andra kvartalet var USD 451,7 miljoner, motsvarande USD 2.95 per aktie (inbegripen utspädning), jämfört med vinst per aktie motsvarande period föregående år på 43 cent. Delårsresultatet innefattar en engångsintäkt beroende av skatteeffekter motsvarande USD 371.4 miljoner, vilket motsvarar cirka USD 2.43 per aktie. Värdet av nytecknade kontrakt var USD 4,6 miljarder. Uppdelat på affärsområden härrörde USD 3,2 miljarder från den amerikanska offentliga sektorn (NPS), 1,0 miljard från Business Solutions & Services (BS&S) och 366 miljoner från Global Outsourcing Services (GOS).

-Trots ett svårt ekonomiskt klimat är vi naturligtvis nöjda med vår ökade intjäningsförmåga, det förstärkta kassafödet och våra solida orderstockar för kvartalet, säger CSC styrelseordförande och koncernchef, Michael W. Laphen.

CSCs intäkter steg med 5,5 procent inom de tre huvudområdena Business Solutions & Services, Global Outsourcing Services och amerikansk offentlig sektor.

Intäktsökningen leddes av affärsområdet Business Solutions, som växte med mer än 8 procent motsvarande USD 1,08 miljarder i intäktsökning jämfört med USD 1,0 miljarder motsvarande kvartal föregående år.

Global Outsourcing Services ökade intäkterna under kvartalet med 6 procent motsvarande USD 1,69 miljarder dollar medan intäkter från den amerikanska offentliga sektorn ökade 3 procent.

Den största inkomstökningen härstammar från arbete utfört inom sektorerna hälso- sjukvård, tillverkningsindustri, kemiindustri och råvaruföretag.
Geografi
All fyra geografiska regioner som CSC är verksamt i rapporterade intäktsökningar andra kvartalet 2008. Nord- och Sydamerika ökade intäkterna med 3,5 procent motsvarande USD 2,64 miljarder, Europa, mellanöstern och Afrika med USD 1,20 miljarder motsvarande plus 8,4 procent; Australien var upp USD 249 miljoner det vill säga 7,5 procent och Asien rapporterade intäkter för USD 165 miljoner, vilket var en ökning med 20,4 procent.

Prognos

- Vi måste fortsatt vara observanta på den ekonomiska utvecklingen och valutafluktuationer,” säger Michael W. Laphen. Men CSCs solida bas av löpande intäkter, ett brett serviceutbud både gentemot offentlig sektor och företag samt diversifiering gentemot olika branschsegment ger oss en fördel på en utmanande marknad. Det betyder inte annat än att vi kommer att föra en stram policy och minska riskerna i våra finansiella positioner för att försäkra oss om stabil likviditet.
- CSC är väl positionerat för att bistå företag och offentlig sektor under ekonomiskt oroliga tider. Vi kan snabbt bistå kunder inom områden som behöver förstärkning genom att minska kostnader och öka lönsamhet, säger Michael W. Laphen.

För mer information kontakta:
Ulrika Andersson
Kommunikationschef, CSC Sverige
Tel: +46 768 861 370, Mejl: uandersson3@csc.com


Om CSC
CSC är ett av världens ledande globala IT-tjänsteföretag med cirka 91 000 medarbetare världen över. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC hade intäkter om 17,3 miljarder dollar under 12-månadersperioden fram till och med den 3 oktober 2008.
CSC Sverige med huvudkontor i Stockholm etablerades 1994 och har idag cirka 720 medarbetare i fem städer. CSC har expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e-business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, flygindustri, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri.
För mer information se www.csc.com/se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • kvartalsresultat

Kontakter

Kim Ege Møller

Presskontakt Public Relations Officer +45 29 23 42 96