Pressmeddelande -

Kammarkollegiet väljer CSC

CSC är en av åtta IT-leverantörer som Kammarkollegiet valt att teckna ramavtal med i upphandlingen av IT-drifttjänster för användarnära funktioner. Totalt har 18 leverantörer deltagit i upphandlingen.

Från början ansökte 18 IT-leverantörer om att få lämna anbud på Kammarkollegiets upphandling. Kammarkollegiet gjorde sedan ett urval av vilka anbudssökanden som skulle inbjudas att lämna anbud genom en bedömning av det material som infodrades med ansökan. I februari inbjöds tio IT-leverantörer att lämna anbud för IT-drifttjänster för användarnära funktioner.

Nu har Kammarkollegiet valt ut vilka åtta leverantörer man vill teckna avtal med. Bland dessa återfinns CSC.

”Vi är glada över att ha blivit utvalda i Kammarkollegiets viktiga upphandling. Det här innebär att vi stärker vår position inom den offentliga sektorn”, säger Birger Hammar, affärsområdeschef för offentlig sektor på CSC Sverige.

Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att svara för inköpssamordning inom IT- och teleområdet för offentlig förvaltning. Upphandlingen avser att för offentlig förvaltning tillgodose det breda och allmänna behovet av ett brett utbud av IT-drifttjänster för användarnära funktioner.

Följande anbudsgivare kommer att teckna ramavtal med Kammarkollegiet:

  • CSC Sverige
  • Atea Sverige
  • DGC Solutions
  • Fujitsu Services
  • Logica Sverige
  • Pulsen
  • Steria
  • Tieto Sweden

För mer information kontakta:

Ulrika Andersson

Kommunikationschef CSC Sverige

+46 (0)768 86 13 70, uandersson3@csc.com

Om CSC

CSC är ett av världens ledande globala IT-tjänsteföretag med cirka 92 000 medarbetare världen över. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC hade intäkter om 16 miljarder dollar under 12-månadersperioden fram till och med den 2 oktober 2009. CSC Sverige med huvudkontor i Stockholm etablerades 1994 och har idag cirka 700 medarbetare i sex städer. CSC har expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e-business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, flygindustri, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri. För mer information se www.csc.com/se.

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Karlskrona

Kontakter

Kim Ege Møller

Presskontakt Public Relations Officer +45 29 23 42 96