Pressmeddelande -

Kundtjänstlösningen CSC Embrace lanseras på den nordiska marknaden

Stockholm, 27 maj, 2010. CSC lanserar nu sin kundtjänstlösning CSC Embrace på bred front i Norden. Lösningen är en av de mest avancerade på marknaden och kan snabbt integreras i en kundtjänsts befintliga telefon- och IT-system. Flygbolaget SAS har använt sig av CSC Embrace under flera år och har nyligen skrivit på en förlängning av tjänsten.

CSC Embrace är en avancerad kundtjänstlösning som levereras som tjänst, Software as a Service (SaaS). Lösningen har ett unikt så kallat Multi Channel one-Queuing-koncept. Det innebär att kundtjänsten kan dra nytta av kundkontakter genom flera olika kanaler, som till exempel telefonsamtal, e-post, SMS och avancerade webbportalsfunktioner.

Lösningen är lätt att anpassa till alla organisationer, vare sig den är centraliserad eller decentraliserad. Det innebär till exempel att man enkelt kan lägga till fler kundtjänsthandläggare vid behov.

”CSC genomför nu stora satsningar på att leverera CSC Embrace till den nordiska marknaden. Initiativet är en del av CSC:s nordiska marknadsstrategi, där lösningen är en viktig tillgång”, säger Birgitta Jelvin, nordisk ansvarig för kundtjänstlösningar på CSC Sverige. ”CSC Embrace är mycket kostnadseffektiv eftersom vi erbjuder den som tjänst (SaaS). Det innebär låga eller inga investeringskostnader för våra kunder i till exempel hårdvara.”

”Vi ser en ökad efterfrågan på marknaden för denna typ av tjänst där kunskap om företagets verksamhet är en viktig ingrediens. Med vår breda erfarenhet från flera olika branscher kan vi erbjuda både relevanta lösningar och expertkunskap inom kundens verksamhetsområde”, tillade Birgitta Jelvin.

CSC Embrace kan integreras i en kundtjänsts befintliga system. Därmed gör man det möjligt för användaren att ge en smidig och effektiv kundservice. Lösningen erbjuder även avancerad statistik och rapporter så att kundtjänstadministrationen kan planera och genomföra arbetet på ett optimalt sätt.

CSC erbjuder innovativa lösningar för kunder över hela världen med hjälp av ledande teknologier och CSC:s egna avancerade funktioner. Förutom SAS använder företag som If Försäkringar och TrygVesta/Moderna Försäkringar CSC Embrace.

 

Om CSC

CSC är ett av världens ledande globala IT-tjänsteföretag med cirka 92 000 medarbetare världen över. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC hade intäkter om 16 miljarder dollar under 12-månadersperioden fram till och med den 2 oktober 2009. CSC Sverige med huvudkontor i Stockholm etablerades 1994 och har idag cirka 700 medarbetare i sex städer. CSC har expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e-business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, flygindustri, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri. För mer information se www.csc.com/se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Karlskrona

Kontakter

Kim Ege Møller

Presskontakt Public Relations Officer +45 29 23 42 96