Pressmeddelande -

Sveriges första projektbyrå med fokus på lönsamt ansvartagande

Nu lanseras den första projekbyrån i Sverige som ska hjälpa företag att tjäna pengar på sitt hållbarhetsarbete. Genom att ta ett modernt, innovativt och affärsmässigt grepp om hållbarhet som arbetsområde är ambitionen att alla företag ska se affärsnyttan och möjligheterna med att agera som en ansvarsfull aktör. 

Hållbarhetsarbete (CSR) är idag mer av en hygienfaktor än ett frivilligt engagemang för de flesta företag. På den svenska marknaden förs många bra initiativ men för få aktörer använder hållbarhet som en strategi för att skapa lönsamhet knutet till kärnverksamheten. Fler företag har möjlighet att erhålla ett större mervärde av sina satsningar och ett ökat engagemang för frågorna. Responsify tar därför ett annorlunda grepp kring hållbarhet som arbetsområde och sätter fokus på affärsnytta, engagemang och dialog.

För många företag handlar det inte om att behöva göra enorma förändringar i den operativa verksamheten. Snarare om att identifiera relevanta fokusområden, intensifiera arbetet och skapa effektivitet genom engagemang och mätbarhet.

 Responsify vänder sig till företag som vill hitta affärsmöjligheter inom hållbahetsområdet och skapa ett större värde av hållbarhetsarbetet. Det kan handla om allt från affärsutveckling och innovation till intensifierade intressentdialoger och hållbart ledarskap. Lönsamhet och engagemang är röda trådar i samtliga projekt som bedrivs.

”Vi arbetar med metoder för att ständigt påvisa den ekonomiska vinningen av varje hållbarhetssatsning. Alla de projekt vi åtar oss handlar om att skapa en ekonomisk lönsamhet och ett ökat engagemang för arbetet. Dessa är förutsättningar för att de hållbara satsningarna ska bestå”, menar Stephanie Persson, en av grundarna till Responsify.

För mer information, vänligen kontakta:

Madeleine Rosberg
madeleine@responsify.se
Telefon: +46 8-55110199
Mob: +46 734 399 808

Ämnen

  • Hållbarhetsfrågor/CSR

Kategorier

  • csr
  • cr
  • hållbarhet
  • hållbart företagande
  • ansvarsfulla affärer
  • miljö

Responsify AB är en värderingsdriven projektbyrå med hjärta för ansvarsfulla affärer. Sedan företagets start under 2009, då under namnet CSRguiden AB har vi hjälpt våra kunder att förbättras och utvecklas inom området för hållbart företagande genom att bistå med rätt verktyg och kunskap. Målsättningen är att inspirera våra kunder till ett effektivt, långsiktigt och lönsamt hållbarhetsarbete. För mer information: www.responsify.se