Pressmeddelande -

Svenska IT-säkerhetsföretaget Cuebid Holding AB förvärvar Advanced IP Scandinavia och stärker sin position som en av Sveriges främsta IT säkerhetsleverantörer

Cuebid Holding AB har under sommaren tecknat avtal om att förvärva Advanced IP Scandinavia AB. Förvärvet är en del av Cuebids tillväxtstrategi och sammanfaller med de tidigare etableringarna av kontor i Göteborg och Malmö i syfte att nationalisera Cuebids leveranser. Genom förvärvet stärker Cuebid sitt erbjudande inom:

  • Strategiskt datasäkerhet för molnbaserad infrastruktur och hybrida datacenter
  • Officiellt utbildningscenter (ATC) för F5 Networks med flera teknologier.
  • Utökat tjänsteerbjudande i Cuebids 24/7 öppna Operationscenter inklusive SoC- och NoC-tjänster.
  • Förstärkt kompetenscenter avseende datasäkerhet, IoT, automatisering och hybrida DC-miljöer. 

Advanced IP är ett tekniskt kompetenscenter som förser internetindustrin med anpassade lösning och tjänster från partners som F5 Networks & Arista Networks med flera. Advanced IP omsatte 24 Mkr 2017 med fem anställda och förstärker Cuebids organisation på huvudkontoret i Solna.

-Sammanslagningen med Cuebid ger oss resurser och kompletterande produkter och tjänster för att kunna erbjuda kunderna en ännu starkare leverans. Vi ser fram emot att komma igång med affärerna tillsammans med alla nya kompetenta kollegor säger Björn Svanström, försäljningschef på Advanced IP som tillsammans med övrig personal flyttar med till Cuebid i förvärvet.

Cuebid Holdings VD, Johan Malmberg, säger följande om förvärvet:

-Detta är ett viktigt steg i bli en av Sveriges starkaste leverantörer inom datasäkerhet. Sammanslagningen stärker vårt erbjudande kring datasäkerhet och SLA avseende applikationsleverans för komplexa datacenter och molnbaserade miljöer. Detta faktum stärker oss i våra leveranser mot några av Sveriges mest krävande branschvertikaler som bank/finans, försvars/verkstads industri, spelindustri och offentlig sektor. Vi är imponerade av vad teamet på Advanced IP åstadkommit och ser fram emot att kunna skapa ännu större värden för våra gemensamma kunder framgent.

Efter sammanslagningen kommer Cuebid koncernen pro rata omsätta drygt 100 Mkr samt sysselsätta drygt 50 personer fördelade på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

För mer information eller om du vill du komma i kontakt med Cuebid:

Ämnen

  • Nätverksprodukter

Regioner

  • Stockholm

Cuebid är en systemintegratör och tjänsteleverantör inom IT-säkerhet, IPkommunikation, cloudbaserad infrastruktur och datalagring. Vi hjälper några av Sveriges mest krävande kunder att designa, implementera och supportera nästa generations hybrida datacenter. Små- och medelstora organisationer hjälper vi med drift av deras IT-miljöer. Våra ledord är Säkerhet, Tillgänglighet och Kontroll. Cuebid koncernen sysselsätter +50 personer. Koncernens kontor är belägna i Stocholm (HQ), Göteborg och Malmö. Koncernen förväntas omsätta ca 100 Mkr 2018. Finansiell status är trippel AAA.