Radikala förslag på CUF:s förbundsstämma

Tid 11 Maj 2006 00:00 – 14 Maj 2006 00:00

Den 11-14 maj håller Centerpartiets Ungdomsförbund förbundsstämma, i år är den förlagd till Brunnsparken i Örebro. Förbundsstämman är CUF:s stora årliga möte och vårt högsta beslutande organ. Runt 120 ombud från hela Sverige kommer att ta ställning till 63 motioner samt ett antal propositioner i ett sakpolitiskt program. Val av ny förbundsstyrelse står också på dagordningen. Förhandlingarna pågår från torsdag till söndag. Bland de mer radikala förslagen kan nämnas individuell föräldraförsäkring, ändrad hållning till EMU, avskaffande av public service och skrotande av det kommunala skatteutjämningssystemet. Under fredagen besöker partiledare Maud Olofsson stämman. Välkomna på en kort pressträff med Maud och Fredrick Federley kl. 10:20 i restaurang Svalan, Brunnsparken. Några hållpunkter: Torsdag 11maj 13.30 stämmoinvigning, tal av Fredrick Federley Fredag 12 maj 08.30 stämmoförhandlingar, här behandlas bland annat förslaget om avskaffad public service 11.00 Tal och utfrågning av partiledare Maud Olofsson 13.00 Stämmoförhandlingar, här behandlas bland annat förslaget om individuell föräldraförsäkring Lördag 13 maj 08.00 Stämmoförhandlingar, här behandlas bland annat förslaget om skrotande av skatteutjämningssystemet. 14.30 Stämmoförhandlingar, här behandlas bland annat förslaget om ny hållning i EMU-frågan. Söndag 14 maj ca. 09.00 Val av ny förbundsstyrelse. Motioner, yttranden och annat material hittar du på www.cuf.se/orebro2006 Vill ha ta del av handlingarna per post, kontakta vår vaktmästare Lennart Jansson på telefonnummer 08-617 38 25. Ackreditera dig genom ett mail eller telefonsamtal till: Marie Wickberg, Pressekreterare CUF 08-617 38 68 Marie.wickberg@centerpartiet.se Marie Wickberg Pressekreterare | Kampanjstrateg 08-617 38 68 | 073-907 17 72 | marie.wickberg@centerpartiet.se Centerpartiets Ungdomsförbund | www.cuf.se Box 2200, 103 15 Stockholm | Besök: Stora Nygatan 4

Relaterat innehåll