Pressmeddelande -

Växande workshoptrend när företag bokar föreläsningar.

Att boka en workshop tillsammans med föreläsning blir allt vanligare bland företag och organisationer. Det gör det även lättare under en pågående pandemi att man samlas i mindre grupper. Tidigare bokades det föreläsningar ofta för ren inspiration och med viss mån av underhållning. Idag lutar trenden mot att man behöver bli mer konkurrenskraftig och vill ta till vara på de kunskaper och insikter som förmedlas för att möjliggöra för vidare förändringsarbete. På så sätt skapas det ett mervärde från föreläsningen med hjälp av interaktion, diskussioner och beslutsfattande som skapar större nytta i företaget.

"Workshops blir mer och mer efterfrågat. Detta är något som vi ser som talarförmedling och hör från våra erfarna föreläsare som länge verkat i branschen. Även workshops går bra att anordna via digitala plattformar som nu blivit allt vanligare under Corona" säger Suzanne Sjöberg, Grundare av Curemo föreläsarförmedling

Föreläsarförmedllingen som idag erbjuder erfarna och populära föreläsare främst inom områdena hälsa och prestation gör på grund av den växande trenden en ny satsning inom området workshops. De lanserar bland annat ett nytt erbjudande där företag och organisationer kan boka skräddarsydda föreläsningar med en gratis workshop inkluderad i föreläsningspriset.

"Vi tror att företag behöver bli mer medvetna om skillnaden på en ren föreläsning jämförelsevis med en som kombineras med workshop. Initialt så vill kunden ofta boka en föreläsning men gärna med mål och syfte som skapas utifrån att man kombinerar de båda metoderna.

Man har sett inom forskningen att det krävs mer interaktion än i en vanlig föreläsning för att deltagarna maximalt ska kunna ta åt sig av budskapen och vidta önskade förändringar. 

"Vi vill tillmötesgå de kunder som vill se en tydligare skillnad och förändring i teamet eller i organisationen efter en föreläsning. Då krävs det att man arbetar mer aktivt med teamet och sätter mål och går igenom de problem som man kan stöta på samtidigt som man tar tillvara på de nya lärdomarna på bästa sätt. Vi erbjuder detta tillsammans med er erfaren och professionell workshop-ledare." 

Presskontakt:

Suzanne Sjöberg -Grundare

suzanne.sjoberg@curemo.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagsutbildning

Kategorier

  • curemo
  • föreläsning
  • föreläsare
  • utbildning
  • workshop
  • hälsa
  • prestation

Curemo erbjuder företag och organisationer en bokningstjänst av professionella föreläsare/workshop-ledare inom hälsa och prestation utan mellanhänder.

Curemo riktar sig till företag och organisationer som behöver en professionell föreläsare/workshopledare till deras event som till exempel utbildningsdag/kick-off, konferens med flera.