Skip to main content

Cuviva stärker sin kundorganisation inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2020 13:40 CET

Karl-Johan Palmgren, Cuviva

E-hälsobolaget Cuviva växer och stärker upp sin organisation med Karl-Johan Palmgren, tidigare försäljningschef på Sekoia. Palmgren kommer att ansvara för Cuvivas rådgivande arbete mot kommuner och stötta deras digitalisering av vård och omsorg.

– Cuviva kan verkligen göra skillnad i de utmaningar som kommuner och regioner står inför med en åldrande befolkning och ökat tryck på vårdens och omsorgens resurser. Det känns väldigt spännande att få bli en del av Cuviva-teamet, och med det möjligheten att arbeta i ett så värderingsdrivet företag. Jag hoppas kunna bidra till att fler kommuner kan bedriva en hållbar och jämlik vård och omsorg med starkt stöd av digitala verktyg, säger Karl-Johan Palmgren.

Cuviva utvecklar e-hälsolösningar som fokuserar på att hjälpa de mest behövande individerna inom vård och omsorg, framförallt multisjuka och sköra äldre. Gruppen utgör cirka 3-4 procent av befolkningen men står för över hälften av de totala vård- och omsorgskostnaderna.

– Vi måste börja där behoven är som störst. Cuviva har visat att det går att skapa en proaktiv och personcentrerad vård för multisjuka och sköra äldre – som är bättre för alla involverade. Jag ser att bredden i Cuviva-plattformen möter många behov och utmaningar som våra kommuner står inför, och då inte enbart i hemsjukvården, utan att Cuvivas digitala lösning kan ge avgörande stöd för genomförandet av SOL och LSS. Jag vill kunna bidra till att vården och omsorgen får upp ögonen för de möjligheter som finns redan idag, säger Karl-Johan Palmgren.

Med Cuvivas användarvänliga digitala verktyg, som inkluderar såväl läsplatta som vård- och omsorgssensorer, kan en individ gå från ett digitalt utanförskap till att ha daglig kontakt via chat och videosamtal med vård- och omsorgsgivare, göra screening och självskattning, få hjälp att skapa rutiner och struktur i vardagen, och själva mäta och rapportera vitalparametrar, samt att i samma gränssnitt få stöd via integrerade trygghetsskapande lösningar. Det gör att individen kan stanna hemma i trygghet och vårdas proaktivt.

– Karl-Johan har lång erfarenhet från branschen och har unik kunskap i att hjälpa kommuner i deras digitaliseringsarbete. Här kommer han att bidra mycket i vår rådgivning mot kommuner i hur de bäst digitaliserar vård och omsorg, säger Henrik Cederqvist, vd och medgrundare Cuviva.

Cuviva står bakom den uppmärksammade digitaliseringen av Hemsjukhuset i Borgholm och rankas som ett av Nordens 100 främsta impactbolag av Norrsken foundation.

Kontakt och bilder för fri publicering
Fredrik Koffner, medgrundare Cuviva
0707-29 08 33, fredrik.koffner@cuviva.com

Cuviva är ett värderingsdrivet innovationsbolag inom e-hälsa som utvecklar digitala ekosystem för vård och omsorg. Företaget har särskilt fokus på den patientgrupp som står för hälften av samhällets vårdkostnader; sköra äldre med kroniska sjukdomstillstånd, i åldrar från 65 år och uppåt.

Vår vision är att bidra till demokratisk digitalisering för jämlik vård och omsorg.

www.cuviva.se