Pressmeddelande -

Red Hat ingår partnerskap med Cybercom

Red Hat har valt att ingå partnerskap med Cybercom i Sverige. Partnerskapet ger en förbättrad service och utökad tillgänglighet till kunder i Sverige som arbetar med lösningar baserade på JBoss. Red Hat, världens ledande leverantör och utvecklare av open source-lösningar, har ingått partnerskap med Cybercom, som JBoss Systems Integrator Advanced Partner i Sverige. Bakgrunden är att Red Hat upplever en fortsatt ökad efterfrågan i den svenska marknaden efter experter på JBoss-plattformen. ”Genom det fördjupade partnerskapet med Cybercom kommer Red Hat effektivare kunna möte den kraftigt ökade efterfrågan av JBoss-expertis, som vi nu upplever på den svenska marknaden”, säger Magnus Svensson, Nordisk chef på Red Hat. ”Det är väldigt tillfredställande att vi nu bygger ett tätt samarbete med Cybercom. De har under de senaste åren visat att deras kompetens inom Java-området är bland de bästa i Sverige. Vi är överbevisade om att partnerskapet kommer att bidra till att JBoss tar större marknadsandel på den svenska marknaden. Red Hats val av Cybercom som JBoss Systems Integrator Advanced Partner i Sverige betyder att Cybercom kontinuerligt är uppdaterade på JBoss produkterna och har konsulter som är certifierade experter i användning av JBoss-plattformen. Cybercom kommer att bidra med högklassig rådgivning till kunder i den svenska marknaden. Cybercom har en bred och djup expertis inom Java EE och JBoss och en marknad i ständig förändring har stor användning av certifierade konsulter inom området. ”För Cybercom har det varit ett viktigt steg att ingå detta avtal med Red Hat. Vi har även tidigare varit partner med JBoss och nu ser vi en större efterfrågan från alla segment som vi arbetar inom. Red Hats produkter i JBoss-plattformen är absolut de marknadsledande open source-produkterna”. ”Vi har redan utvecklat en rad innovativa lösningar till våra kunder på JBoss-plattformen och vår erfarenhet säger, att JBoss-produkterna är av mycket hög kvalitet – utan jämförelse den ledande Java-baserade open-source middleware plattformen”, säger Henrik Gavelli, vVD och försäljningschef på Cybercom Sweden East. JBoss Enterprise Middleware är open source software för att designa, utveckla, integrera, organisera och köra web-applikationer och tjänster i en serviceorienterad arkitektur. JBoss Enterprise Middleware kan bidra till att minska utvecklingskomplexiteten, förbättra slutanvändarens upplevelse, skapa större flexibilitet och sänka TCO betydligt. För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Gavelli, vVD Cybercom Sweden East, tel. 070 82 59 602 Magnus Svensson, Red Hat Försäljningschef, Norden tel. +46 708 57 76 80 Patrik Anshelm, tf. Informationschef, Cybercom Group, tel. 070 971 12 84 Om Cybercom Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 900 anställda med uppdrag världen över och 27 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har uppdrag världen över.

Kontakter

Kristina Cato

Presskontakt Informationsdirektör och ansvarig för IR +46 708 644702

Anna Trane

Presskontakt PR- och presschef +46 708 847 469