Press release -

Branden i smältanläggningen

Vid 18-tiden den 7 november startade en brand i Metallbehandlingsanläggningen inom Cyclife Sweden AB utanför Nyköping. Branden startade vid bearbetning av ett metallstycke i titan som skulle friklassas. Brandbekämpning pågår fortfarande men branden är nu begränsad till en del av takkonstruktionen. Ingen person är skadad och inga radioaktiva utsläpp har mätts upp utanför anläggningen. Fortsatt löpande kontroller genomförs men bedömningen är fortfarande att ingen förhöjd risk för människa eller miljö föreligger. Produktionsverksamheten på anläggningen är stoppad idag fredag och fortsatt analys sker när delar av verksamheten kan komma igång.

För vidare frågor hänvisas till info@cyclife-edf.com

Subjects

  • Sustainability/CSR

Tags

  • brand

Cyclife lanserades 2016 av franska EDF Group, avsett att ansvara för avfallshanteringen av radioaktivt material under avveckling och nedmontering. Företaget ansvarar för att ta hand om industriellt avfall från Sverige, Storbritannien och Frankrike. Cyclife Sweden AB är ett professionellt och erfaret företag inom affärsområdet omhändertagande och behandling av radioaktivt avfall och innehar en anläggning med flera behandlingsmöjligheter som segmentering, dekontaminering, smältning, friklassning, återvinning av metallgöt och karaktärisering av sekundäravfall.

För mer information: www.cyclife-edf.com

Press contacts