Cyclife och Uniper tecknar avtal för att behandla och återvinna radioaktivt avfall

Press release -

Cyclife och Uniper tecknar avtal för att behandla och återvinna radioaktivt avfall

Cyclife Sweden AB, dotterbolag till Cyclife Groupe EDF, har erhållit ett 8-årskontrakt att behandla metalliskt material, cirka 15 000 ton, från rivningsprojektet gällande fyra reaktorer i Sverige; Oskarshamn 1 och 2, och Barsebäck 1 och 2. Båda företagen har som gemensamt mål: etablera ett starkt partnerskap med långsiktighet för att utveckla ett effektivt avfallsbehandlingsprogram och förespråka återvinning.

Uniper har tagit kärnkraftsanläggningarna Oskarshamn 1 och 2, Barsebäck 1 och 2 ur drift under perioden 1999 till 2017. Anläggningarna står nu inför nedmontering och rivning, vilket genererar material som kräver speciell avfallsbehandling. Cyclife kommer att leverera en innovativ, hållbar och kostnadseffektiv lösning för behandling av Unipers radioaktiva material.

“- För Cyclife innebär detta avtal ett partnersamarbete med Uniper där vi vidareutvecklar behandlingsprocessen hos oss, men även levererar tjänster tidigt i projektet där vi hjälper Uniper att förbereda och maximera förutsättningarna för friklassning och återvinning “, säger Henrik Modéer, VD Cyclife Sweden.

Cyclife kommer ansvara för kategorisering, sortering och behandling av material och avfall från rivningsprojekten i Oskarshamn och Barsebäck. Arbetet på kärnreaktoranläggningarna kommer ske genom ett samarbete där personal från Cyclife kommer stödja Uniper i förberedelsearbetet innan transport sker till Cyclifes anläggning i Nyköping. Genom behandling separerar Cyclife radioaktiviteten från materialet, för att maximera friklassning och återvinning.

“- Vi är angelägna om att ta hand om det aktiva avfallet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi räknar med att kunna friklassa och återvinna drygt hälften, alltså 33 000 ton avfall,säger OKG:s VD, Johan Dasht.

Subjects

  • Sustainability/CSR

Tags

  • cyclife sweden ab
  • decommissoning
  • edf groupe
  • nuclear
  • waste treatment
  • uniper
  • barsebäck
  • okg

Om Cyclife

Cyclife lanserades 2016 av franska EDF Group, avsett att ansvara för avfallshanteringen av radioaktivt material under avveckling och nedmontering. Företaget ansvarar för att ta hand om industriellt avfall från Sverige, Storbritannien och Frankrike. Cyclife Sweden AB är ett professionellt och erfaret företag inom affärsområdet omhändertagande och behandling av radioaktivt avfall och innehar en anläggning med flera behandlingsmöjligheter som segmentering, dekontaminering, smältning, friklassning, återvinning av metallgöt och karaktärisering av sekundäravfall.

För mer information: www.cyclife-edf.com

Om Uniper

Uniper är ett ledande internationellt energibolag med verksamhet i mer än 40 länder med cirka 11,000 anställda. Deras affär bygger på en säker energiförsörjning med energirelaterade tjänster, där huvudaktiviteterna innefattar energigenerering i Europa och Ryssland samt en global handel med energiförsörjning. Företagets huvudkontor är lokaliserat i Düsseldorf, Tyskland.

För mer information: www.uniper.energy

Press contacts

Arne Larsson

Market and technology +46760009217