Press release -

Uppdatering gällande branden vid Cyclife Sweden AB

Under torsdagskvällen kl. 18 utbröt en brand i Cyclife:s smältanläggning utanför Nyköping. Händelsen har ej resulterat i några personskador.

Branden uppstod i samband med kapning av en plåt i en kondensormodul innehållande titan. Släckningsarbetet är koncentrerat till en del av taket och har fortgått under fredagen och uppskattas för närvarande pågå en bit in på natten till lördagen.

Händelsen har inte påvisat någon spridning av radioaktivitet utanför anläggningen. Händelsen föranleder inte någon risk för människa och miljö. Strålsäkerhetsmyndigheten har preliminärt klassificerat händelsen som en avvikelse, INES 1, enligt den internationella INES-skalan för radiologiska händelser, vilket är en av de lägsta nivåerna för klassning.

Verksamheten har under dagen varit stoppad men kommer delvis att återupptas på måndag då personalen kommer till jobbet som vanligt.

Frågor hänvisas till info@cyclife-edf.com

Subjects

  • Sustainability/CSR

Tags

  • brand
  • cyclife sweden ab

Om Cyclife

Cyclife lanserades 2016 av franska EDF Group, avsett att ansvara för avfallshanteringen av radioaktivt material under avveckling och nedmontering. Företaget ansvarar för att ta hand om industriellt avfall från Sverige, Storbritannien och Frankrike. Cyclife Sweden AB är ett professionellt och erfaret företag inom affärsområdet omhändertagande och behandling av radioaktivt avfall och innehar en anläggning med flera behandlingsmöjligheter som segmentering, dekontaminering, smältning, friklassning, återvinning av metallgöt och karaktärisering av sekundäravfall.

För mer information: www.cyclife-edf.com

Press contacts