Press release -

Uppdatering #2 gällande branden vid Cyclife Sweden AB.

Branden är nu helt släckt och efterkontroller sker den närmsta tiden.

Verksamheten har under dagen varit stoppad men kommer delvis att återupptas på måndag då personalen kommer till jobbet som vanligt.

Frågor hänvisas till info@cyclife-edf.com

Subjects

  • Sustainability/CSR

Tags

  • brand
  • cyclife sweden ab

Om Cyclife

Cyclife lanserades 2016 av franska EDF Group, avsett att ansvara för avfallshanteringen av radioaktivt material under avveckling och nedmontering. Företaget ansvarar för att ta hand om industriellt avfall från Sverige, Storbritannien och Frankrike. Cyclife Sweden AB är ett professionellt och erfaret företag inom affärsområdet omhändertagande och behandling av radioaktivt avfall och innehar en anläggning med flera behandlingsmöjligheter som segmentering, dekontaminering, smältning, friklassning, återvinning av metallgöt och karaktärisering av sekundäravfall.

För mer information: www.cyclife-edf.com

Press contacts