In med el och hybrid – ut med bensin och diesel

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 09:10 CEST

I dag träder Cygates nya tjänstebilspolicy i kraft. Den innebär ett stopp för tjänstebilar som drivs av bensin och diesel. Som ett led i Cygates hållbarhetsarbete kommer företagets medarbetare hädanefter endast erbjudas el- eller hybridbilar som alternativ vid beställningar av nya tjänstefordon. Inom fyra år ska alla tjänstebilar som drivs av bensin eller diesel vara helt utfasade.

CYGATE VINNARE AV VOLVO CAR GROUP / VOLVO CARS QUALITY EXCELLENCE AWARD

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 11:35 CET

”Att vi får denna utmärkelse gör oss otroligt stolta. Det är många års arbete och en konstant utveckling som gör att vi sticker ut bland alla Volvos samarbetsparters. Att möta Volvo Cars höga förväntningar på värde, effektivitet och innovation, gör oss både bättre här och nu samt säkerställer att vi tillsammans skapar en hållbar framtid”, säger Fredrik Sidmar, VD på Cygate.

Cygate utmärker sig som Cisco Lifecycle Advisor

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 07:44 CET

Cygate har som en av ytterst få partners erhållit status som Cisco Lifecycle Advisor. Initiativet från Cisco säkerställer att Cygate håller högsta kvalitet när det gäller att guida kunder i hanteringen av mjuk-och hårdvara, ge dem säkra och optimala it-lösningar.

- Vi är självklart stolta över att ha fått den kvalitetsstämpel som Cisco Lifecycle Advisor innebär. Cisco ser vår helhjärtade satsning och potential inom området. Det syns att vårt arbete som rådgivare och expert ger våra kunder bästa möjliga affärsnytta i sina verksamheter. Utmärkelsen innebär att Cygate ökar en redan en stark position på marknaden, säger Fredrik Sidmar, VD på Cygate.


De traditionella hårdvarubaserade lösningarna genomgår en stor förändring, allt fler lösningar baseras på mjukvaror och licenser. Alltfler paketerade erbjudanden, med stort fokus på licens- och prenumerationstjänster efterfrågas.

- Utmärkelsen är ytterligare ett bevis på att Cygates fokus kring erbjudande, kompetens, processer och verktyg för implementering och livscykelhantering av Ciscos hård- och mjukvarulösningar ger den effekt vi alltid eftersträvar. Vilket ju i förlängningen är en förutsättning för tillgänglighet och kontroll hos våra kunder, säger Fredrik Sidmar, VD på Cygate, vidare.

För att möta kunders efterfrågan utifrån rätt förutsättningar genomgår Cygate såväl som andra systemintegratörer en stor förändring när det gäller såväl erbjudande som kompetens.

- Vi är glada och stolta över att kunna kvalificera Cygate även till Cisco Lifecycle Advisor så att vi kan garantera våra kunder allra bästa förutsättningar och nytta av de lösningar de väljer, säger Per Samuelsson, VD på Cisco.

Cygate var tidigt ute med att tillsätta roller som Software & Lifecycle Advisors för etablering och stöd kring metoder och processer. Rollerna som Success Managers och Adoption Consultance ser till att säkerställa att Cygate alltid i nära samarbete ökar och utvecklar våra kunders affärs- och verksamhetsnytta.

- Vi vill följa våra kunder på hela digitaliseringsresan, dvs från idéer, förslag och implementation utifrån gemensamma målsättningar och uppföljning av resultat, säger Fredrik Gidlund och Magnus Eriksson, Software & Lifecycle Advisors på Cygate.

För mer information kontakta gärna Fredrik Sidmar, VD på Cygate
Telefon: 072-509 80 10
E-post: fredrik.sidmar@cygate.se

Cygate är ett svenskt IT-företag med styrka och flexibilitet. Tack vare vår långa erfarenhet, vårt personliga engagemang och inte minst vår passion till allt som stavas IT är du trygg hos oss. Vi är en del av Telia och på Sveriges största nät kan vi erbjuda lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster med både bredd och spets för att hjälpa dig att förverkliga dina idéer. Våra över 650 medarbetare på 21 orter i Sverige gör det möjligt. Läs mer på http://www.cygate.se

Cygate har som en av ytterst få partners erhållit status som Cisco Lifecycle Advisor. Initiativet från Cisco säkerställer att Cygate håller högsta kvalitet när det gäller att guida kunder i hanteringen av mjuk-och hårdvara, ge dem säkra och optimala it-lösningar.

Läs vidare »

Cygate utökar sin molnportfölj med säker lagring via svenska Storegate

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 14:00 CEST

Cygate, en del av Telia utökar sin molnportfölj med säker lagring. 

GDPR har inneburit att allt fler företag ställer krav på att företagets filer lagras i Europa och i vissa fall till och med i Sverige. Med den nya amerikanska lagen ”Cloud Act” blir det dessutom helt avgörande vilken leverantör svenska företag väljer för att undvika utländska myndigheters möjlighet att komma åt lagrad information. Därför erbjuder nu Cygate sina kunder Storegates tjänster som en del i sitt tjänsteutbud för lokala molntjänster.

I samband med att EU:s Dataskyddsförordning trädde i kraft tidigare i år fick många företag och organisationer upp ögonen för hur deras information hanterades. Därmed ökade även behovet av lokalproducerade molntjänster för lagring av data inom Sveriges gränser. Därför erbjuder Cygate nu sina och Telias företagskunder säker lagring i Storgates svenska molntjänst.

- Idag finns en stor efterfrågan på en juridiskt korrekt och säker hantering av affärs-data. Här kan Cygate redan sedan tidigare erbjuda ett stort utbud av tjänster samt egna datahallar för lagring och hantering av våra kunders information på ett mer skräddarsytt sätt. Med Storegate kan vi även erbjuda helsvenska molntjänster för att säkra, lagra och dela filer till de kunder som ställer dessa krav.” säger Patrik Holmqvist, affärsområdesansvarig för Hybrid IT på Cygate.

- Med Storegate får Cygates kunder tillgång till en helsvensk molntjänst för att lagra, dela, komma åt och samarbeta med filer, vilket är ganska unikt säger Matz Karlsson VD på Storegate AB. Detta eftersom Storegate utvecklar sina tjänster på egen plattform och därför som svenskt bolag lyder under svensk lag. Dessutom lagras alla filer i våra egna servrar som finns i datahallar placerade i Sverige hos vår partner Telia Carrier. Att vi har en egen plattform innebär också att vi kan erbjuda kundanpassade molntjänster för att säkra, lagra och dela filer. Rätt unikt det också avslutar Matz Karlsson.

För mer information:

Fredrik Saxholm, +46 72 509 85 75, fredrik.saxholm@cygate.se

Mer om tjänsterna: https://www.cygate.se/it-som-tjanst/infrastruktur-som-tjanst/lagring-som-tjanst/storegate-molnlagring/

Cygate bildbank: http://www.cygate.se/press/bildbank/

OM STOREGATE AB
Storegate erbjuder ett brett utbud av enkla molntjänster som gör det möjligt för företag och privatpersoner att säkra, lagra, komma åt, dela och samarbeta med digital information var som helst, när som helst. Storegate AB är ett svenskt företag som tror på att behovet av sekretess och integritet i framtiden kommer att växa. Vi drivs därför av att kunna möta och överträffa framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring i Sverige. Systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras därmed under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare för svenska företag när det gäller GDPR och den nya amerikanska lagen Clod Act. Storegate grundades 2003 och ägs, utöver management, av riskkapitalbolagen Industrifonden, Servisen, T-bolaget, Aggregate Media och Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse. För mer information, se mer på www.storegate.se

OM CYGATE

Cygate är ett svenskt IT-företag med styrka och flexibilitet. Tack vare vår långa erfarenhet, vårt personliga engagemang och inte minst vår passion till allt som stavas IT är du trygg hos oss. Vi är en del av Telia och på Sveriges största nät kan vi erbjuda lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster med både bredd och spets för att hjälpa dig att förverkliga dina idéer. Våra 750 medarbetare på 20 orter i Sverige gör det möjligt.

OM CLOUD Act

Den 23 mars 2018 trädde en ny amerikansk lag i kraft, CLOUD Act (Clarifying Overseas Use of Data), som innebär att amerikanska myndigheter ska ges tillgång till data som lagrats på amerikanska molntjänster, även om denna lagras utomlands, och att amerikanska molntjänster därmed inte kan vägra lämna ut sådana data. 

Cygate är ett svenskt IT-företag med styrka och flexibilitet. Tack vare vår långa erfarenhet, vårt personliga engagemang och inte minst vår passion till allt som stavas IT är du trygg hos oss. Vi är en del av Telia och på Sveriges största nät kan vi erbjuda lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster med både bredd och spets för att hjälpa dig att förverkliga dina idéer. Våra över 800 medarbetare på 21 orter i Sverige gör det möjligt. Läs mer på http://www.cygate.se

Cygate, en del av Telia utökar sin molnportfölj med säker lagring. GDPR har inneburit att allt fler företag ställer krav på att företagets filer lagras i Europa och i vissa fall till och med i Sverige. Med den nya amerikanska lagen Cloud Act blir det dessutom helt avgörande vilken leverantör svenska företag väljer för att undvika utländska myndigheters möjlighet att komma åt lagrad information.

Läs vidare »

Cygate tar Azure till Sverige med Hosted Azure Stack

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 09:00 CEST

Cygate, en del av Telia, fortsätter att utveckla sin tjänsteportfölj med tjänsten Hosted Azure Stack. Tjänsten tar Microsofts molnekosystem Azure till Sverige med kapacitet och lagring inom landets gränser, lokal kompetens, samt låg latency på ett nät i världsklass.

Microsoft Azure är ett omfattande ekosystem av molntjänster som idag används för att bygga och hosta IT-tillämpningar av många olika slag. Som en av de ledande svenska molnleverantörerna lanserar nu Cygate tjänsten Hosted Azure Stack som tar detta ekosystem till ett lokalt datacenter närmare våra Svenska kunder.

Tjänsten ger verksamheter möjlighet att använda samma tjänster, arbetssätt och principer som finns i Azure, men utan att låta data lagras och hanteras utomlands av bolag som lyder under annat lands lagstiftning. All kapacitet och lagring finns i våra datahaller i Sverige och hanteras av Cygate. Cygates unika tillgång till Telias datanät ger även stora möjligheter till smarta lösningar för låg nätverks-latency samt extrem bandbredd.

Alla tillämpningar passar inte i det publika molnet och med Cygates tjänst kan verksamheter anpassa både tjänst, avtal och SLA till sina egna förutsättningar. Azure Stack bygger på samma teknik som Azure vilket gör att applikationer kan provisioneras både i det globala molnet hos Microsoft och Cygates datahallar utan större anpassningar av kod eller arbetssätt. För att säkerställa kommunikationen i den här typen av hybrida lösningar, där vissa applikationer hostas i Cygates datahall och vissa globalt, så har kunderna även tillgång till Telias globala datanät**.

- Många svenska verksamheter lägger delar eller hela sin IT-infrastruktur i molnet men känner osäkerhet kring vart data lagras, SLA:er och en lokal greppbar kompetens. Med Hosted Azure Stack svarar vi upp på de frågeställningarna och kan även leverera en tjänst med en betalningsmodell där våra kunder enbart betalar för vad de använder - säger Fredrik Saxholm, Tjänsteägare för Hosted Azure Stack på Cygate.

** Telia Carrier ansvarar för och utvecklar Telia Companys globala backbone nät.

För mer information:

Fredrik Saxholm, +46 72 509 85 75,fredrik.saxholm@cygate.se

Länk till tjänsten: Cygate Hosted Azure Stack

Cygate bildbank:http://www.cygate.se/press/bildbank/

Cygate är ett svenskt IT-företag med styrka och flexibilitet. Tack vare vår långa erfarenhet, vårt personliga engagemang och inte minst vår passion till allt som stavas IT är du trygg hos oss. Vi är en del av Telia och på Sveriges största nät kan vi erbjuda lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster med både bredd och spets för att hjälpa dig att förverkliga dina idéer. Våra över 800 medarbetare på 21 orter i Sverige gör det möjligt. Läs mer på http://www.cygate.se

Cygate, en del av Telia, fortsätter att utveckla sin tjänsteportfölj med tjänsten Hosted Azure Stack. Tjänsten tar Microsofts molnekosystem Azure till Sverige med kapacitet och lagring inom landets gränser, lokal kompetens, samt låg latency på ett nät i världsklass.

Läs vidare »

Cygate utsedd till ett av Sveriges Karriärföretag 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 08:00 CET

Cygate har återigen fått en utmärkelse för sitt innovativa och inspirerande arbete med employer branding. Cygate har utnämnts till ett av "Karriärföretagen 2018".

Cygate ny vinnare i Kammarkollegiets IT-driftupphandling

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 10:19 CET

Moln- och systemintegratören Cygate får underteckna Kammarkollegiets ramavtal för mellanstora myndigheters IT-drift, IT Drift Mellan. Upphandlingen IT Drift 2016 skall underlätta för myndigheter att skaffa IT-drift med tillhörande funktioner som tjänst. Avtalet tecknas med nio leverantörer och beräknas omsätta minst en miljard kronor per år i tre år med förlängningsoption på ytterligare fyra.

Fredrik Sidmar blir ny VD för Cygate

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 15:00 CEST

Fredrik Sidmar tillträder den 1 oktober rollen som VD på Cygate. Fredrik har lång erfarenhet från IT-branschen och kommer närmast från tjänsten som affärsområdeschef på IT-konsultbolaget Acando.

Cygate förbättrar den digitala arbetsplatsen med ny teknik från Microsoft

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 08:14 CEST

Cygate AB har utvalts till en av få partners till Microsoft som nu även kan erbjuda innovativa touchskärmar, så kallade Surface Hub i Sverige. Cygate tar tillsammans med Microsoft och Skype for Business således steget in även i konferensrummet och kan nu också erbjuda upp till 84” stora touchskärmar för video, whiteboarding och applikationsdelning.

Liljas bil rullar in i Cygates backuptjänst

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 07:00 CET

System- och molnintegratören Cygate backar upp södra Sveriges största Volvoåterförsäljare med molnbaserad tjänst. Liljas bil sparar in manuellt arbete, hård- och mjukvara och betalar bara för sin förbrukning med Cygates Backup- och Restoretjänst. Liljas Bil valde Cygate utifrån användarvänlighet, lokal närvaro och tjänstens kvalitet.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • evmba-zwlojcttria.jbjosknsezviwmk@qmcypygapgtejj.slqevw

Om Cygate AB

Säker IT-infrastruktur i teknikens framkant

Cygate är ett svenskt IT-företag med styrka och flexibilitet. Tack vare vår långa erfarenhet, vårt personliga engagemang och inte minst vår passion till allt som stavas IT är du trygg hos oss. Vi är en del av Telia och på Sveriges största nät kan vi erbjuda lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster med både bredd och spets för att hjälpa dig att förverkliga dina idéer. Våra över 800 medarbetare på 21 orter i Sverige gör det möjligt. Läs mer på http://www.cygate.se