Pressmeddelande -

​Cyklisterna har sagt sitt – Finspång toppar listan över Sveriges bästa cykelkommuner

Finspångs cyklister placerar kommunen på första plats i kategorin små kommuner i Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern. Cyklisterna i Finspång ger kommunen en totalpoäng på 3,45 på en femgradig skala.

– Det känns väldigt bra. Det är en bekräftelse på att våra satsningar har gett resultat, säger Hugo Andersson (C), miljö- och samhällsbyggnadsråd i Finspångs kommun.

Allt fler svenskar cyklar och denna uppåtgående trend ser ut att ha förstärkts av coronapandemin på många håll i landet. Av de nästan 18 000 cyklister som svarat på enkäten till Cykelfrämjandets Cyklistvelometer uppger 18 procent att de cyklat mer den senaste tiden på grund av coronapandemin.

Tillgången till cykelparkeringar får gott betyg

Landets cyklister har svarat på 28 frågor om hur det är att cykla i den kommun som de cyklar mest i. Av dessa 28 frågor får Finspång det högsta medelvärdet av alla kommuner på en av frågorna. Det handlar om att ha tillräckligt med parkeringsplatser för cyklar. Finspång får också en hög placering bland landets kommuner när det gäller generell nöjdhet, upplevd trygghet och tillgång till cykelvägar.

– Vi har ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar i kommunen, vi prioriterar att underhålla dem året runt och har flera populära cykelleder och mountainbikespår. Det tror jag speglas i cyklisternas svar, säger Hugo Andersson.

Cykelfrämjandet vill se färre konflikter mellan cyklister och andra trafikanter

Finspång får ett bättre resultat än många andra kommuner när det kommer till att undvika konflikter mellan cyklister och bilar eller fotgängare, men det är fortfarande många cyklister som ser detta som ett problem i kommunen.

– Cyklister i Finspång upplever också att lastbilar skapar en större otrygghet än vad cyklister i andra kommuner gör. Här är det viktigt att kommunen fortsätter att satsa på separerade gång- och cykelvägar och på en säker infrastruktur för cyklister, säger Emilia Sternberg, projektledare för Cykelfrämjandets Cyklistvelometer.

Finspångs kommun håller nu på att bygga ihop gång- och cykelvägnätet ytterligare.

– Vi vill att det ska bli ännu enklare att cykla i Finspång. Vi vill uppmuntra till hållbart resande, säger Hugo Andersson.

Av alla cyklister som svarat på Cyklistvelometern är det bara 47 procent som är nöjda med förutsättningarna att cykla i den kommun som man cyklar mest i.

– Det visar att det finns mycket kvar att göra för att förbättra för landets cyklister. Men det är intressant att 61 procent av de svarande rekommenderar andra att cykla i kommunen. Skillnaden kan bero på att cyklister vill få andra att också resa klimatsmart och hälsosamt även om man inte alltid har de bästa förutsättningarna, säger Emilia Sternberg.

I maj presenterades Cykelfrämjandets Kommunvelometer där kommunernas arbete med cykelfrågor granskas och bedöms. I den placerade sig Finspång på första plats bland de små kommunerna. Nu när landets cyklister har sagt sitt framkommer ett klart samband. I kommuner som satsar mycket på cykling är andelen cyklister som rekommenderar andra att cykla som störst.

Vinnare 2020

Stora kommuner (över 100 000 invånare)

1. Örebro kommun

2. Malmö stad

3. Linköpings kommun

Mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare)

1. Karlstads kommun

2. Sollentuna kommun

3. Östersunds kommun

Små kommuner (färre än 50 000 invånare)

1. Finspångs kommun

2. Lidingö stad

3. Vänersborgs kommun

Fakta

Totalt har 17 977 cyklister från norr till söder medverkat i denna enkätundersökning vilket gör Cyklistvelometern 2020 till Sveriges största undersökning bland cyklister. Cyklistvelometern genomfördes för första gången 2018 och 12 000 personer deltog då i undersökningen. 2020 genomförs Cyklistvelometern för andra gången.

Svaren kommer från en självrekryterad och anonym webbenkät som har spridits av Cykelfrämjandet och av kommuner och andra aktörer. Rekryteringen skedde mellan maj och september 2020. Resultat presenteras enbart för kommuner som har fått ihop ett större antal svar. Antal svar som krävs är i förhållande till kommunens storlek: från minst 50 svar för små kommuner till minst 200 svar för de största. Resultat på kommunnivå har tagits fram för de 83 kommuner som fick in tillräckligt många svar från cyklister.

Cyklistvelometern 2020 har genomförts med stöd från Trafikverkets bidrag till ideella organisationer. Enkätundersökningen har genomförts av Enkätfabriken på uppdrag av Cykelfrämjandet.

Så tycker cyklisterna om Finspång

72 procent av de 56 cyklister i Finspång som har svarat på Cyklistvelometern är generellt sett nöjda med förutsättningarna för att cykla i Finspång och 80 procent av de svarande vill rekommendera andra att cykla i kommunen. 59 procent av Finspångscyklisterna känner att det är tryggt för dem själva att cykla och 55 procent tycker att det är tryggt för barn och ungdomar att cykla i kommunen.

47 procent upplever att lastbilar skapar otrygghet för dem när de cyklar. Det ska jämföras med att 22 procent av cyklisterna i hela landet och 32 procent av cyklisterna i små kommuner känner samma otrygghet.

66 procent av cyklisterna är nöjda med hur cykelvägarna sköts på sommaren och 38 procent är nöjda med hur de sköts på vintern. 41 procent av de cyklister som svarat upplever konflikter i trafiken med bilar och 51 upplever konflikter med fotgängare. När det kommer till coronapandemin har det fått 18 procent av de svarande att cykla mer och 11 procent att cykla mindre. 

Ämnen

  • Klimatfrågor

Taggar

  • cykling
  • cykla
  • cykel
  • infrastruktur
  • finspång
  • cykelfrämjandet
  • cyklistvelometern

Regioner

  • Finspång

Cykelfrämjandet är en ideell förening som jobbar för ett bättre Cykelsverige. 

Presskontakt

Emilia Sternberg

Presskontakt Projektledare Kommunvelometern 073-078 08 35

Relaterat material