Pressmeddelande -

​Cyklisterna har sagt sitt – Karlstad toppar listan över Sveriges bästa cykelkommuner

Karlstads cyklister placerar kommunen på första plats bland de mellanstora kommunerna i Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern. Cyklisterna i Karlstad ger kommunen en totalpoäng på 3,36 på en femgradig skala.

– Detta är den finaste cykelutmärkelsen vi kan få. Det känns väldigt bra och som att vi är på god väg när det gäller att göra det så attraktivt som möjligt att cykla i Karlstad, säger Monica Bubholz (MP), kommunalråd och andre vice ordförande för Teknik- och fastighetsnämnden i Karlstads kommun.

Fler cyklar under coronapandemin

Allt fler svenskar cyklar och denna uppåtgående trend ser ut att ha förstärkts av coronapandemin på många håll i landet. Av de nästan 18 000 cyklister som svarat på enkäten till Cykelfrämjandets Cyklistvelometer uppger 18 procent att de cyklat mer den senaste tiden på grund av pandemin.

Landets cyklister har svarat på 28 frågor om hur det är att cykla i den kommun som de cyklar mest i. I flera av dessa frågor placerar sig Karlstad bland de kommuner i landet som får högst betyg. Det handlar om generell nöjdhet, upplevd trygghet, tillgång till cykelvägar och hur kommunen sköter underhåll av cykelvägarna på vintern.

– Vi har satsat på cykling under många och har många cykelvägar med hög kvalitet och väldigt bra vinterväghållning med bland annat sopsaltning på vintern och säkrare cykelställ med ramlås. Det är konkreta satsningar som gör det enklare att välja cykeln året om, säger Monica Bubholz.

Cykelfrämjandet efterlyser barnperspektiv

– Karlstads cyklister uttrycker en högre trygghet generellt än cyklister i andra kommuner, men det är knappt hälften som tycker att det är tryggt för barn och unga att cykla i kommunen. Det är viktigt att utgå från barnens perspektiv i trafikplaneringen för att möjliggöra trygg cykling för alla åldrar, säger Emilia Sternberg, projektledare för Cykelfrämjandets Cyklistvelometer.

Nu jobbar kommunen med att skapa fler separata gång- och cykelvägar och att bygga cykelvägar mellan de mindre tätorterna i kommunen.

– Vi vill få ännu fler att resa hållbart, säger Monica Bubholz.

Av alla cyklister som svarat på Cyklistvelometern är det bara 47 procent som är nöjda med förutsättningarna att cykla i den kommun som man cyklar mest i.

– Det visar att det finns mycket kvar att göra för att förbättra för landets cyklister. Men det är intressant att 61 procent av de svarande rekommenderar andra att cykla i kommunen. Skillnaden kan bero på att cyklister vill få andra att också resa klimatsmart och hälsosamt även om man inte alltid har de bästa förutsättningarna, säger Emilia Sternberg, projektledare för Cykelfrämjandets Cyklistvelometer.

Samband mellan investeringar och nöjda cyklister

I maj presenterades Cykelfrämjandets Kommunvelometer där kommunernas arbete med cykelfrågor granskas och bedöms. I den placerade sig Karlstad på första plats bland de mellanstora kommunerna för tredje året i rad. Nu när landets cyklister har sagt sitt framkommer ett klart samband. I kommuner som satsar mycket på cykling är andelen cyklister som rekommenderar andra att cykla som störst.

Vinnare 2020

Stora kommuner (över 100 000 invånare)

1. Örebro kommun

2. Malmö stad

3. Linköpings kommun

Mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare)

1. Karlstads kommun

2. Sollentuna kommun

3. Östersunds kommun

Små kommuner (färre än 50 000 invånare)

1. Finspångs kommun

2. Lidingö stad

3. Vänersborgs kommun

Fakta

Totalt har 17 977 cyklister från norr till söder medverkat i denna enkätundersökning vilket gör Cyklistvelometern 2020 till Sveriges största undersökning bland cyklister. Cyklistvelometern genomfördes för första gången 2018 och 12 000 personer deltog då i undersökningen. 2020 genomförs Cyklistvelometern för andra gången.

Svaren kommer från en självrekryterad och anonym webbenkät som har spridits av Cykelfrämjandet och av kommuner och andra aktörer. Rekryteringen skedde mellan maj och september 2020. Resultat presenteras enbart för kommuner som har fått ihop ett större antal svar. Antal svar som krävs är i förhållande till kommunens storlek: från minst 50 svar för små kommuner till minst 200 svar för de största. Resultat på kommunnivå har tagits fram för de 83 kommuner som fick in tillräckligt många svar från cyklister.

Cyklistvelometern 2020 har genomförts med stöd från Trafikverkets bidrag till ideella organisationer. Enkätundersökningen har genomförts av Enkätfabriken på uppdrag av Cykelfrämjandet.

Så tycker cyklisterna om Karlstad

73 procent av de 313 cyklister i Karlstad som har svarat på Cyklistvelometern uppger att de är nöjda generellt sett med förutsättningarna för att cykla i Karlstad. 81 procent av de svarande cyklisterna rekommenderar andra att cykla i Karlstad.

63 procent uppger att de känner sig trygga när de själva cyklar i kommunen. 48 procent anser att det är tryggt för barn och ungdomar att cykla.

23 procent av cyklisterna svarar att gående skapar otrygghet i trafiken. Det kan jämföras med att 12 procent av de svarande cyklisterna i mellanstora kommuner och 9 procent i hela landet upplever samma otrygghet från fotgängare när de cyklar. 68 procent upplever konflikter med gående och 48 procent med bilister.

69 procent är nöjda med hur cykelvägarna sköts på sommaren. 48 procent är nöjda med samma skötsel under vintern. Under coronapandemin har 20 procent av de som svarat på enkäten cyklat mer än vanligt. 9 procent har cyklat mindre. 

Ämnen

  • Klimatfrågor

Taggar

  • cykling
  • infrastruktur
  • karlstad
  • cykel
  • cykelfrämjandet
  • cykla
  • cyklistvelometern

Regioner

  • Karlstad

Cykelfrämjandet är en ideell förening som jobbar för ett bättre Cykelsverige. 

Presskontakt

Emilia Sternberg

Presskontakt Projektledare Kommunvelometern 073-078 08 35

Relaterat material