Pressmeddelande -

​Cyklisterna har sagt sitt – Örebro toppar listan över Sveriges bästa cykelkommuner

Örebros cyklister placerar kommunen på första plats bland Sveriges stora kommuner i Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern. Cyklisterna i Örebro ger kommunen en totalpoäng på 3,42 på en femgradig skala.

– Det är glädjande att örebroarna uppskattar den satsning på fler cykelvägar som denna kommunledning har gjort sedan den tillträdde 2011. Sedan dess har cykelbanornas längd ökat med nästan 75 procent. Dessa investeringar är en förklaring till att det nu är fler som cyklar i Örebro, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Fler cyklar under coronapandemin

Att allt fler cyklar är en nationell trend som ser ut att ha förstärkts av coronapandemin på många håll i landet. Av de nästan 18 000 cyklister som svarat på enkäten till Cykelfrämjandets Cyklistvelometer uppger 18 procent att de cyklat mer den senaste tiden på grund av pandemin.

Bäst i landet på trygg cykling

Landets cyklister har svarat på 28 frågor om hur det är att cykla i den kommun som de cyklar mest i. Av dessa 28 frågor får Örebro det högsta medelvärdet av alla kommuner på fyra frågor. Det handlar om att det är tryggt att cykla i kommunen, att det är bra belysning, att det är tydligt och säkert när man cyklar förbi byggarbetsplatser och att cyklingen har tillräckligt hög prioritet när infrastrukturen planeras.

– Örebro kommun har jobbat systematiskt med cykelfrågor under lång tid. Vi har sedan länge en väl utbyggd infrastruktur, huvudcykelstråk, cykelvägvisning, en cykelkarta och vi sopsaltar cykelvägarna på för att det ska gå att cykla året runt, säger Andreas Ahlstam, enhetschef på stadsmiljö och trafik för Örebro kommun.

Nu planerar Örebro kommun för att bygga ut huvudcykelstråken, cykelparkeringarna och att införa trafiksignaloptimering.

Cykelfrämjandet efterlyser barnperspektiv

– Örebros cyklister uttrycker en högre trygghet generellt än cyklister i andra kommuner, men det är knappt hälften som tycker att det är tryggt för barn och unga att cykla i kommunen. Det är viktigt att utgå från barnens perspektiv i trafikplaneringen för att möjliggöra trygg cykling för alla åldrar, säger Emilia Sternberg, projektledare för Cykelfrämjandets Cyklistvelometer.

Av alla cyklister som svarat på Cyklistvelometern är det bara 47 procent som är nöjda med förutsättningarna att cykla i den kommun som man cyklar mest i.

– Det visar att det finns mycket kvar att göra för att förbättra för landets cyklister. Men det är intressant att 61 procent av de svarande rekommenderar andra att cykla i kommunen. Skillnaden kan bero på att cyklister vill få andra att också resa klimatsmart och hälsosamt även om man inte alltid har de bästa förutsättningarna, säger Emilia Sternberg.

Samband mellan investeringar och nöjda cyklister

I maj presenterades Cykelfrämjandets Kommunvelometer där kommunernas arbete med cykelfrågor granskas och bedöms. Där placerade sig Örebro på nionde plats bland de stora kommunerna. Nu när landets cyklister har sagt sitt framkommer ett klart samband. I kommuner som satsar mycket på cykling är andelen cyklister som rekommenderar andra att cykla stor.


Vinnare 2020

Stora kommuner (över 100 000 invånare)

1. Örebro kommun

2. Malmö stad

3. Linköpings kommun

Mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare)

1. Karlstads kommun

2. Sollentuna kommun

3. Östersunds kommun

Små kommuner (färre än 50 000 invånare)

1. Finspångs kommun

2. Lidingö stad

3. Vänersborgs kommun

Fakta

Totalt har 17 977 cyklister från norr till söder medverkat i denna enkätundersökning vilket gör Cyklistvelometern till Sveriges största undersökning bland cyklister. Cyklistvelometern genomfördes för första gången 2018 och 12 000 personer deltog då i undersökningen. 2020 genomförs Cyklistvelometern för andra gången.

Svaren kommer från en självrekryterad och anonym webbenkät som har spridits av Cykelfrämjandet och av kommuner och andra aktörer. Rekryteringen skedde mellan maj och september 2020. Resultat presenteras enbart för kommuner som har fått ihop ett större antal svar. Antal svar som krävs är i förhållande till kommunens storlek: från minst 50 svar för små kommuner till minst 200 svar för de största.

Resultat på kommunnivå har tagits fram för de 83 kommuner som fick in tillräckligt många svar i undersökningen.

Cyklistvelometern 2020 har genomförts med stöd från Trafikverkets bidrag till ideella organisationer. Enkätundersökningen har genomförts av Enkätfabriken på uppdrag av Cykelfrämjandet.

Så tycker cyklisterna om Örebro

74 procent av de 110 cyklister i Örebro som har svarat på Cyklistvelometern är generellt sett nöjda med förutsättningarna för att cykla i kommunen och 80 procent av de som svarat rekommenderar andra att cykla i Örebro. 61 procent upplever att det är tryggt för dem själva att cykla i kommunen. 51 procent upplever att det är tryggt för barn och ungdomar att cykla.

43 procent av de svarande Örebrocyklisterna tycker att de hamnar i konflikter med bilar när de cyklar och 59 procent av dem tycker att konflikter med fotgängare är ett problem. När det gäller cykelvägarnas underhåll på vintern är 56 procent av Örebrocyklisterna nöjda. Det ska jämföras med att andelen nöjda bland de svarande i hela landet är 32 procent.

Under coronapandemin har 17 procent av de svarande cyklisterna i Örebro cyklat mer, medan 20 procent har cyklat mindre än vanligt. 

Ämnen

 • Klimatfrågor

Taggar

 • infrastruktur
 • cykling
 • cykla
 • cykelfrämjandet
 • hälsa
 • hållbarhet
 • cyklistvelometern
 • örebro
 • cykel

Regioner

 • Örebro

Cykelfrämjandet är en ideell förening som jobbar för ett bättre Cykelsverige. 

Presskontakt

Emilia Sternberg

Presskontakt Projektledare Kommunvelometern 073-078 08 35

Relaterat material