Skip to main content

NATURLIG VENTILATION

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2018 15:30 CET

Du styr klimatet!

Människor på alla kontinenter har en sak gemensamt – ett uttalat behov av frisk luft, naturligt ljus och behaglig temperatur. I många moderna byggnader kan dessa behov ändå inte tillgodoses. Vanliga orsaker till det är byggnadsbeklädnader som förhindrar en naturlig luftväxling. Utöver det finns faktorer som förhöjd termisk belastning pga stora glasytor och modern kontorsutrustning.

En effektiv lösning är principen för naturlig ventilation. Den beskriver luftväxlingen i byggnader som orsakas av naturliga tryckskillnader till följd av vind- och temperaturskillnader. Med intelligenta styrningar och fönstermotorer från D+H kan en speciellt angenäm och behaglig rumsatmosfär skapas individuellt anpassad. Frisk luft kommer behovsanpassat in i byggnaden och förbrukad luft kan ledas bort.

≫ Optimalt luftutbyte och ett sunt inomhusklimat även utanför nyttjandetiderna

≫ Förebyggande av fuktskador och mögel genom att luftfuktighet ständigt transporteras bort

≫ Behovsanpassad nattkylning av den uppvärmda byggnadsmassan under sommarmånaderna

≫ Förhindrar för torr och dålig luft, vilket vid mekanisk ventilation ofta leder till hälsoproblem (sjukahussyndromet)

Kontrollerad naturlig ventilation är ett ytterst miljövänligt, sunt och billigt alternativ till mekanisk ventilation.

Uppenbara fördelar med naturlig ventilation:

≫ Lägre investeringskostnader, klart mindre anläggningstekniska insatser

≫ Lägre reparations- och underhållskostnader (underhållsfri teknik)

≫ Lägre energiförbrukning (aktiv kylning och fläktar kan undvaras)

≫ Kortare byggtider genom snabb installation och injustering

≫ Klart mindre platsbehov (inga fördelningsschakt och kanaler)

≫ Mindre CO2-emission

Funktionsprincip för kontrollerad naturlig ventilation

Styrningen av ventilationen sker som funktion av de aktuella termiska, lufthygieniska och energimässiga kraven. Intelligenta reglersystem utvärderar de rådande villkoren för väder och inomhusluft, som t.ex. inomhustemperaturen, luftfuktigheten inomhus och koldioxidhalten i rummet samt utomhustemperaturen, vindhastigheten och nederbörden.

Öppnas därefter fönstren elektromotoriskt erhålls ett styrt utbyte av varm, förbrukad inomhusluft mot frisk utomhusluft: genom temperaturskillnaderna mellan inne och ute, den termiska transporten uppåt inne i rummen samt vindförhållandena runt byggnaden.


De tre grundprinciperna för den kontrollerade naturliga ventilationen

En kontrollerad naturlig ventilation kan realiseras pa olika sätt:

Ensidig ventilation

Vid ensidig ventilation oppnas fonster endast pa ena sidan av ett rum. Luftväxlingens storlek är begränsad, därför används denna vid mindre rum med en låg personbelastning.

Tvärventilation

Tärventilationen erhålls genom fönster i två eller flera ytterytor genom vindtrycksskillnader vid fasaderna. Den möjliggör ett optimalt luftutbyte även vid storre och djupa rum.

Hybridventilation

Som hybridventilation betecknas kombinationen av motormanovrerade fönster och en frånluftsfläkt. Den används på ställen där ventilation även ska säkerställas under svåra klimatvillkor.

D+H är världsledande inom system och produkter för naturlig brandgas- och komfortventilation. Vi erbjuder kvalitet och design i absolut toppklass på alla nivåer - från mindre system i trapphus till komplexa lösningar för stora byggnader.

Med 50 års erfarenhet har D+H byggt upp ett internationellt nätverk av dotterbolag, återförsäljare samt service- och installationspartners som alltid kan erbjuda en lösning anpassad efter just dina behov.

Idag har D+H över 400 anställda med ca 200 i Ammersbek strax utanför Hamburg i Tyskland där huvudkontoret och produktionsanläggningen finns.

I Sverige finns vi etablerade sedan 2005 med ett dotterbolag i form av D+H Svenska AB. Innan dess har produkterna sålts genom återförsäljare sedan många år och är därför välkanda på den svenska marknaden. D+H Svenska AB har sitt huvudkontor i Göteborg.

Bland våra tjänster kan nämnas leverans av öppningsmotorer och styrsystem, installation och service. Vi erbjuder också projekteringshjälp och rådgivning samt är certifierade av tyska VdS att leverera CE-märkta brandgasventilatorer i enlighet med SS-EN 12101-2.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy