Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dachser växer i Sverige

2016 var ett riktigt bra år för Dachser Sweden AB. Årsredovisningen för 2016 visar på en omsättning på 474 miljoner kronor i 2016 jämfört med en omsättning för 2015 på 408 mn kronor. Resultatet har ökat från ett minus i 2014 till ett plus på 7,6 mn kronor i 2016. Dachser i Skandinavien växer fortsatt med en omsättning på 1,361 mn kronor och ett resultat på 45,2 mn kronor mot ett resultat på 41,8 mn kronor i 2015.

”2016 har varit ett mycket bra år för Dachser Sweden,” säger Finn Skovbo Pedersen, Managing Director för Dachser Nordic. ”Både omsättning och resultat har ökat kraftigt, vilket beror på våra flexibla logistiklösningar som standardiseras över hela det globala nätverket, vilket bidrar till att attrahera och behålla nya kunder. Samtidigt visar resultatet att vi fortsätter att skapa bra värde för svenskt näringsliv med de produktlinjer vi har idag.”

Enligt Finn Skovbo Pedersen beror den starka tillväxten i Dachser Sweden också på investeringar i det svenska nätverket kombinerat med ett strömlinjeformat produktsortiment och en konsekvent hög kvalitetsnivå i hela Dachsers nätverk för väg-, sjö och flygfrakt. I Dachser Sweden har det varit ett starkt fokus från säljavdelningen på lönsamma segment i kombination med en stark insats av kundservice.

”Vi har ett starkt fokus på att leverera vårt absolut bästa för våra kunder. Vi växer organiskt genom vårt nätverk, vilket har hjälpt till att skapa dessa positiva resultat i Sverige och Skandinavien. Vi är i en mycket positiv utveckling en kurs vi tänker fortsätta. Vi strävar ständigt efter att förnya oss och hitta nya innovativa lösningar för vardagens logistiska utmaningar, till exempel hur man optimerar logistik i storstäderna,” säger Finn Skovbo Pedersen.

Tillväxt i Dachser Nordic

Med en omsättning på 1 361 mn kronor och ett resultat före skatt på 45,2 mn kronor fortsätter Dachser Nordic A/S sin framgång. Omsättningen har ökat från 1 233 mn kronor i 2015 till 1 361 mn kronor i 2016 – en ökning med mer än 2,8 procent. Antalet anställda har ökat med 4,9 procent, medan antalet transporter ökade med 12 procent från 1,8 mn år 2015 till över 2 mn år 2016.

”2016 har visat sig vara det bästa året någonsin för den nordiska koncernen. Vi håller en stadig tillväxt och kan i år presentera ett konsoliderat resultat som har fördubblats under de senaste två åren,” säger Finn Skovbo Pedersen. ”Den starka tillväxtkurvan beror bland annat på de senaste investeringarna i vårt nätverk i Sverige – senast med invigningen av nya kontor- och terminalfaciliteter i Stockholm, november 2015, och i Jönköping januari 2017. Vi förväntar oss att dessa investeringar i vårt svenska nätverk kommer att fortsätta bidra till koncernens positiva utveckling i 2017.”

Överblick över bokslutet för Dachser Sweden:

NYCKELTAL:
Dachser Sweden
2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 474 mn kr. 408 mn kr. 336 mn kr. 281 mn kr. 263 mn kr.
Resultat före skatt 7,6 mn kr. 1,1 mn kr. -12,2 mn kr. -16,7 mn kr. -15,1 mn kr.
Antal medarbetare 132 126 134 137 110
Rörelsemarginal 1,6 0,3 -3,6 -6,0 -5,5


Överblick över det nordiska koncernbokslutet:

NYCKELTAL:
Dachser Nordic
2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 1 361 mn kr. 1 323 mn kr. 1 173 mn kr. 992 mn kr. 924 mn kr.
Resultat före skatt 45,2 mn kr. 41,8 mn kr. 21,9 mn kr. 5,2 mn kr. -14,2 mn kr.
Antal medarbetare 425 405 403 397 341
Rörelsemarginal 3,7 3,4 2,2 0,9 -0,6

Dachser-koncernens samlade tillväxt

Dachser, ett familjeägt företag med huvudkontor i Kempten i Tyskland är en av de ledande logistikleverantörerna i Europa. Dachser levererar omfattande logistiktjänster, lagerhållning och kundanpassade tjänster inom tre affärsområden: Dachser European Logistics, Dachser Air & Sea Logistics och Dachser Food Logistics. Med ca 27 450 anställda på 409 platser världen över och egen landsorganisation i 43 länder uppgick Dachsers intäkter till 5,71 miljarder euro i 2016, och företaget genomförde totalt 80 miljoner leveranser.


De viktigaste KPI:erna för Dachser-koncernen 2016:

  • 1,7 procents ökning av bruttoomsättningen till 5,71 miljarder euro
  • 27 450 medarbetare
  • 409 anläggningar i 43 länder
  • En ökning av antalet försändelser med 2,4 % till 80 miljoner
  • Tonnaget har ökat med 2,4 % till 38,2 miljoner ton

Ämnen

Kategorier


Om Dachser:

Familjeföretaget Dachser har sitt säte i Kempten i Tyskland och är en av de ledande logistikleverantörerna i Europa.

Dachser erbjuder transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster inom tre affärsområden: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics och Dachser Air & Sea Logistics. Företagets erbjudande avrundas genom omfattande tjänster som sträcker sig över flera affärsområden, såsom kontraktlogistik, konsultverksamhet och branschspecifika lösningar. Ett sömlöst transportnätverk – både i Europa och i andra världsdelar – och informationsteknologi som är helt integrerad i alla system tillhandahåller intelligenta logistiklösningar överallt.

Dachser har cirka 27 450 anställda på 409 platser världen över. Företagets intäkter uppgick 2016 till 5,71 miljarder euro. Logistikleverantören genomförde totalt 80 miljoner leveranser med en sammanlagd vikt på 38,2 miljoner ton. Dachser representeras av en egen landsorganisation i 43 länder. 

Läs mer på www.dachser.se

Presskontakt

Alexandra Hartung

Alexandra Hartung

Presskontakt Communications Manager Nordic +45 36 34 99 14

Relaterat innehåll

Välkommen till Dachser Sweden AB!

Vi ställer alltid upp. I varje hörn av Europa.
Enastående logistiska tjänster i ett av världens mäktigaste transportnätverk.
Så standardiserat som möjligt. Så individuellt som nödvändigt.
Kundspecifikt, högeffektivt och på ett unikt sätt integrerat.
Det är intelligent Europalogistik från Dachser.

Dachser Sweden AB
Arendals Allé 5
41879 Göteborg
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum