Gå direkt till innehåll
Ytterligare ett rekordår för Dachser Sweden
Ytterligare ett rekordår för Dachser Sweden

Pressmeddelande -

Ytterligare ett rekordår för Dachser Sweden

Under flera år har Dachser Sweden AB presenterat resultatrekord på resultatrekord, räkenskapsåret 2021 är definitivt inget undantag. Årsredovisningen 2021 för Dachser koncernens svenska dotterbolag visar en ökad omsättning till 858 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 53,8 miljoner kronor – vilket innebär en ökning på 107 procent jämfört med 2020.

Dachser Swedens verksamhet för både European Logistics och Air & Sea Logistics har utvecklats i en positiv riktning, där långsiktiga relationer med leverantörer och tillförlitlig tillgång till godskapacitet har haft en positiv effekt på resultatet.

”2021 har varit ett exceptionellt år, med flertalet extrema utmaningar, men även ett år som visat exceptionella resultat.” säger Carl-Johan Westas, Country Manager Sweden, European Logistics. ”Vi fortsätter att växa och följer den positiva kurva som Dachser Sweden har befunnit sig på under senaste åren. Detta är en fantastiskt rolig utveckling och vi är otroligt nöjda med resultaten.”

Trots Brexit, covid-19 pandemin och globala leveranskedjor som pressades till bristningsgränsen lyckades logistikföretaget, under räkenskapsåret 2021 göra en ökning av resultat före skatt på 53,8 miljoner kronor, en ökning på 107 procent, jämfört med 2020. Samt en ökad omsättning till 858 miljoner kronor.

”När världen svajat har vi erbjudit våra kunder stabila logistiklösningar med en hög kvalitets- och servicenivå. En prestation utöver det vanliga, där de svåra förhållandena innebar att våra team var tvungna att ge allt. Logistikbranschen är och kommer alltid att vara en verksamhet som drivs av människor för människor. Därför är det även fantastiskt att se att vi växer inte bara i resultat utan även i kapacitet, något vi kommer fortsätta göra under 2022.” fortsätter Carl-Johan.

Inom verksamheten för flyg- och sjöfrakt har pålitlig och tillgänglig transportkapacitet gett kunderna en säkerhet vid planering, en nyckeln till logistikföretagets framgång 2021. Genom företagets europeiska nätverk för vägtransport kunde dessutom det gods som anlände via flyg eller sjö sändas ut direkt för distribution och leverans runt om i Europa.

”Vår bransch har i synnerhet präglats av störningar i leveranskedjorna, brist på fraktkapacitet och, som en följd av detta, högre priser. Sammantaget har Dachsers affärsområde för sjö- och flygfrakt gynnats av att ha en egen kontrollerad charterflygkapacitet 2021. DACHSER koncernen genomförde totalt 230 charterflygningar mellan Asien, Europa och Nordamerika under 2021.” förklarar Anna Bergdahl, Country Manager Sweden, Air & Sea Logistics.

Utveckling inte bara i siffror

För att fortsatt hålla uppe den positiva utveckling Dachser Sweden befinner sig i tillsatte logistikföretaget i början på året Carl-Johan Westas som Country Manager Sweden, European Logistics.

Carl-Johan ansvarar nu för Dachser Swedens fyra platskontor för vägtransport, belägna i Malmö, Jönköping, Göteborg och Stockholm. I samma steg tog han över rollen som Branch Manager för Dachser Swedens största filial i Jönköping.

Men det slutar inte där, logistikföretaget kunde även under våren gå ut med nyheten om en expansion med ett säljkontor i Örebro. ”Vår affärsmodell bygger på att etablera en stark lokal närvaro och när vi kan ser att transportvolymerna växer i en region är det för oss ett tecken på att det är där vi behöver öka vår närvaro” förklarar Carl-Johan. Demografiskt sett ligger Örebro som en mittpunkt i Sverige, vilket utgör staden till ett starkt logistiskt fäste.

”Vi stärker vår ledning och ökar närvaron i landet. Detta som två stora steg mot vårt mål; att bli förstahandsvalet i Sverige för kunders integrerade logisktjänster.” avslutar Carl-Johan.

Nordiska koncernens utveckling

Dachser Sweden AB, tillsammans med Dachser Denmark A/S och Dachser Norway AS tillhör den nordiska koncernen Dachser Nordic och även här ser företaget goda resultat för räkenskapsåret 2021. För fjärde året i rad når Dachser Nordic ett rekordresultat där årsredovisningen för 2021 visar en omsättning på 2 012,4 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 149,3 miljoner kronor – vilket motsvarar en ökning med 60 procent jämfört med 2020.

”De fina resultaten för 2021 kännetecknas av att vi har lyckats hålla igång våra kunders leveranskedjor och därav vårt löfte gentemot våra kunder - att vara en stabil logistikpartner.” säger René Sidor, Managing Director för Dachser Nordic.

Översikt över bokslutet för Dachser Sweden:

Nyckeltal:

Dachser Sweden

2021

2020

2019


2018


2017

Nettoomsättning (mn SEK)

858

751

703

627

525

Resultat före skatt (mn SEK)

53,8

26,1

22,6

17,3

4,1

Antal medarbetare

172

162

155

146

139

Försändelser

1 051 146

957 816

781 493

733 606

757 211

Tonnage

296 664

286 784

282 705

272 571

239 892

Ämnen

Kategorier


Om Dachser:

Dachser är ett familjeägt företag som erbjuder transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster inom två affärsområden: Dachser Air & Sea Logistics och Dachser Road Logistics. Företagets utbud avrundas med heltäckande tjänster för kontraktslogistik och branschspecifika lösningar. Ett sömlöst transportnät – både i Europa och resten av världen – och helt integrerade IT-system säkerställer intelligenta logistiklösningar jorden runt.

Tack vare cirka 31 800 anställda på 376 platser runt om i världen uppgick Dachsers konsoliderade nettointäkter till cirka 7,1 miljarder euro för 2021. Samma år genomförde logistikleverantören totalt 83,6 miljoner leveranser med en sammanlagd vikt på 42,8 miljoner ton. Dachser representeras av en egen landsorganisation i 42 länder i fem världsdelar.

Du hittar mer information om Dachser på www.dachser.se

Kontakter

Elin Bergström

Elin Bergström

Presskontakt Communications Consultant Nordic +4520788267

Dachser Sweden AB
Arendals Allé 5
41879 Göteborg
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum