Gå direkt till innehåll
Angelica Ekholm, ordförande Dala Sports Academy ekonomisk förening och Maslah Omar, ordförande för kultur och fritidsnämnden Borlänge Kommun lämnar över en värdecheck till Peter Berglund, RF-SISU Dalarna. Saknas: Fredriks Persson, Falu kommun.
Angelica Ekholm, ordförande Dala Sports Academy ekonomisk förening och Maslah Omar, ordförande för kultur och fritidsnämnden Borlänge Kommun lämnar över en värdecheck till Peter Berglund, RF-SISU Dalarna. Saknas: Fredriks Persson, Falu kommun.

Pressmeddelande -

Dala Sports Academy ekonomisk förening avvecklas

Dala Sports Academy ekonomisk förening, en organisation som drivit utvecklingsprojekt kopplade till idrott och hälsa har beslutat att avveckla sin verksamhet. Det upparbetade medlen som finns vid föreningens avslut efterskänks till idrottsrörelsen och fonden ”Rätt till idrott”.

Dala Sports Academy ekonomisk förening grundades av Borlänge Kommun, Falu Kommun, Dalarna Science Park och RF-SISU Dalarna 2015. Föreningen har arbetat med utvecklingsprojekt kopplade till idrott och hälsa i samarbete med Högskolan Dalarna och har beslutat att avveckla sin verksamhet. Föreningen har sedan 2015 verkat för utveckling inom idrott och hälsa området men har de senaste åren inte haft någon verksamhet i form av nya projekt.

Det upparbetade kapitalet i form av medlemsintäkter från de fyra medlemmarna har föreningen beslutat använda som ett bidrag till idrottsrörelsen i Dalarna. De tillgångar som finns vid föreningens avveckling, 250 000 kr skänks till RF-SISU Dalarnas fond "Rätt till idrott". Fonden stödjer enskilda barn och ungdomar så att de kan fortsätta idrotta i våra idrottsföreningar.

- Detta är ett tacksamt tillskott till idrottsrörelsen, medlen i ”Rätt till idrott” kan sökas av föreningar till förmån för barn och unga som saknar förutsättningar att utöva en idrott på grund av ekonomiska svårigheter. Vi vet att vi behöver få fler i rörelse, inte fler stillasittande barn, säger Peter Berglund, verksamhetsansvarig RF-SISU Dalarna.

Angelica Ekholm, ordförande Dala Sports Academy ekonomisk förening tillika VD för Dalarna Science Park menar att föreningen hoppas att fonden med dessa medel kan fortsätta att göra skillnad för idrottare och ledare i Dalarna, och att föreningens arbete på så sätt får fortsatt nytta i länet.

- Fonden fyller en viktig funktion, att vara en möjliggörare för barn och unga som inte har råd att utöva en idrott så för oss blev detta ett naturligt sätt att använda pengarna i stället för att dela upp de på respektive organisation. På detta sätt kommer pengarna till kommuninvånarnas nytta på ett effektivt sätt, säger Maslah Omar, ordförande för kultur och fritidsnämnden i Borlänge Kommun och Fredrik Persson, ordförande för kultur och fritidsnämnden Falu Kommun.

För mer information, kontakta:

Angelica Ekholm, ordförande Dala Sports Academy ekonomisk förening

Telefon: 070-6978144

E-post: angelica.ekholm@dalarnasciencepark.se

RF-SISU Dalarna: Peter Berglund, distriktsidrottschef RF-SISU Dalarna

Telefon: 076-7744767

E-post: peter.berglund@rfsisu.se


Borlänge kommun: Maslah Omar

Ordförande för kultur och fritidsnämnden Borlänge Kommun

Telefon: 070-0405211

E-post: maslah.omar@borlange.se


Falu kommun: Fredrik Persson

Ordförande för kultur och fritidsnämnden Falu Kommun

E-post: fredrik.persson@falun.se.

Ämnen

Regioner


Hela Dalarnas innovationsarena

Vi är en samarbetsarena för företagsutveckling, utvecklingsprojekt och en självklar mötespunkt för Dalarnas innovationskraft. Tillsammans med näringsliv, akademi och samhälle skapar vi förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och internationell framgång.

www.dalarnasciencepark.se

Kontakter

Angelica Ekholm

Angelica Ekholm

Presskontakt vd 070-209 82 17
Christina Sjöberg

Christina Sjöberg

Presskontakt Kommunikationschef 070-352 31 98

Hela Dalarnas innovationsarena

Hela Dalarnas innovationsarena

Vi är en samverkansplattform för företagsutveckling, utvecklingsprojekt och en självklar mötespunkt för Dalarnas innovationskraft. Tillsammans med näringsliv, akademi och samhälle skapar vi förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och internationell framgång.

Dalarna Science Park
Dalarna Science Park
S-78127 Forskargatan 3, Borlänge
Sverige