Gå direkt till innehåll
Resehjälpmedlet FRAM ger stöd för hela resan från dörr-till-dörr

Pressmeddelande -

Resehjälpmedlet FRAM ger stöd för hela resan från dörr-till-dörr

Med hjälp av ett handdatorbaserat resehjälpmedel kan äldre och personer med främst kognitiva funktionsnedsättningar uppleva trygghet och frihet i sin vardag. FRAM-projektet påbörjades 2006 med kommunikationsmyndigheten PTS, Vägverket, Banverket, Handitek AB, LD Hjälpmedel och Stiftelsen Teknikdalen som finansiärer.

Ökar tillgängligheten i samhället
FRAM står för Flexible Real-time Assistance for Moving och är ett unikt samarbetsprojekt. Studier har visat att tillgängligt resande inte bara hänger på att bussar och tåg har breda dörrar och andra finesser, utan också på möjligheten att kunna planera och förbereda sig inför själva resan.

Programvara till en handator med inbyggd mobiltelefon och GPS-mottagare har utvecklats med funktioner för reseplanering, resevägledning i kombination med kollektivtrafikinformation, betalning samt larmmöjligheter för trygghet och säkerhet i nödsituationer.

Handitek AB i Rättvik med filial i Trollhättan har svarat för utvecklingsarbetet av applikationer i handenheten. Företaget har många års erfarenhet av att utveckla enkla lösningar inom handdatorkonceptet "Handi".
- FRAM använder enbart standardutrustning som finns ute på marknaden, det handlar alltså inte om att utveckla specialbyggd utrustning, berättar Lars Gustavsson.

Stor marknad
Det finns en stor och växande marknad för elektroniska navigeringshjälpmedel, både i Sverige och internationellt.

- Resehjälpmedlet kommer att vara förhållandevis okomplicerat att ta till sig för den åldrande generationen, som är vana dator- och mobiltelefonanvändare,fortsätter Lars.

Men hjälpmedlet kan också användas som stöd i andra situationer:
- Hitta rätt på flygplatser och i matvaruaffärer, återvända till favoritsvampstället - eller varför inte för att finna bilen på en stor parkeringsplats, säger Lars.

Lätt att anpassa
I handenheten kommer realtidsinformation, exempelvis svar på frågor som "har bussen gått?", tal, mobiltelefoni, musik och påminnelsefunktioner att kunna integreras.

I miljöer där GPS-kontakt saknas är det dessutom möjligt att överföra annan information till utrustningen, exempelvis foton och instruktioner för att användaren lättare ska kunna hitta från och till en bestämd plats.
- Hjälpmedlet kan utformas efter vars och ens unika förutsättningar och behov, säger Johan Borg.

FRAM ingår i sett större samarbetsprojektet - e-Adept
e-Adept står för Electronic Assistance for Disabled and Elderly Pedestrians and Travellers och är ett samverkansprojekt mellan Stockholms stad, Malmö stad/Regis, Astando och Stiftelsen Teknikdalen.

- Till skillnad från flera befintliga navigeringslösningar använder e-Adept ett digitalt gång- och cykelvägnät för navigering. Genom tillförlitlig positionering kan mer detaljerade gånganvisningar fås än när bilvägnät används, berättar Johan Borg.

Astando AB svarar för utvecklingen av infrastrukturen för hjälpmedlet och för framtagning av ett navigeringshjälpmedel för gravt synskadade. I systemet används GPS kopplat till tröghetsnavigering. Utvecklingsarbetet bedrivs inom projektet "Digitalt Gångvägnät" med finansiering inom Stockholms stad. Malmö stad investerar medel i projektet "Malmö en tillgängligare stad". e-Adept som helhet kommer att vara klart under 2010.

Test- och demonstration av FRAM
Försöksverksamhet pågår i Borlänge med att utvärdera användargränssnitt och prestanda hos webbserver som förser systemet med data. Testverksamheten pågår under oktober-november 2008. Under våren 2009 kommer ett trettiotal försökspersoner att testa hjälpmedlet i skarpt läge. Testerna kommer att göras i Borlänge och Göteborg.

Världskongresser
Navigeringshjälpmedlet kommer att presenteras i den svenska montern i samband med ITS World Congress i New York 16-20 november 2008. ITS står för Intelligenta Transportsystem. Det stora slutmålet för projektet är presentationen av FRAM vid ITS Word Congress i Stockholm i september 2009. Enheten ska då vara färdigutvecklad och testad.

Kontaktpersoner
Lars Johansson, Stiftelsen Teknikdalen
Projektledare FRAM
Tel: 070-515 33 97

Johan Borg, Handitek
Utvecklingsingenjör
Tel: 070-424 21 16

Torbjörn Lahrin, Astando
Projektledare e-Adept
Tel: 070-20820 85

Elisabeth Dawidson, Astando
Projektledare Digitalt Gångvägnät
Tel: 076-844 10 28

Läs mer på: www.eadept.se


-----------------------------------------

Ämnen

Kategorier


Hela Dalarnas innovationsarena

Vi är en samverkansplattform för företagsutveckling, utvecklingsprojekt och en självklar mötespunkt för Dalarnas innovationskraft. Tillsammans med näringsliv, akademi och samhälle skapar vi förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och internationell framgång.

www.dalarnasciencepark.se

Kontakter

Angelica Ekholm

Angelica Ekholm

Presskontakt vd 070-209 82 17
Christina Sjöberg

Christina Sjöberg

Presskontakt Kommunikationschef 070-352 31 98
Boel Blomqvist

Boel Blomqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 70-270 22 73

Hela Dalarnas innovationsarena

Hela Dalarnas innovationsarena

Vi är en samverkansplattform för företagsutveckling, utvecklingsprojekt och en självklar mötespunkt för Dalarnas innovationskraft. Tillsammans med näringsliv, akademi och samhälle skapar vi förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och internationell framgång.

Dalarna Science Park
Dalarna Science Park
S-78127 Forskargatan 3, Borlänge
Sverige