Gå direkt till innehåll
Trots pandemi och nedläggningsbesked -  Optimism råder i Dalarna; 83 procent ser ljust på regionens framtid

Pressmeddelande -

Trots pandemi och nedläggningsbesked - Optimism råder i Dalarna; 83 procent ser ljust på regionens framtid

Trots pandemi och nedläggningsbesked 

Optimism råder i Dalarna – 83 procent ser ljust på regionens framtid

Det råder en stor optimism i regionen enligt en nyss genomförd undersökning av Dalarna Science Park. Detta trots pandemi och att våren präglats av ett eventuellt nedläggningsbesked vid Kvarnsvedens pappersbruk. Tidigare i år startade Dalarna Science Park den första digitala Innovationspanelen som bland annat ska ta temperaturen på entreprenörskraften i regionen. Nu har den första panelen avslutats och resultatet sammanställts och visar att det finns en stark tro på Dalarnas framtid. Hela 83 procent anger att de ser ljust på framtiden i regionen.

- Det är oerhört glädjande, speciellt i dessa tider, att en så stor andel ser ljust på Dalarnas framtid. Panelen visar att det råder optimism i Dalarna och den bilden förstärks också i de digitala möten jag har med företag. Även fast vissa branscher haft det tufft har uppfinningsrikedom och kreativitet många gånger bidragit till en positiv utveckling. Det skapar hopp och framtidstro hos oss alla som jobbar för regionens långsiktiga tillväxt, säger Angelica Ekholm, VD för Dalarna Science Park.

- Dalarna Science Park arbetar för att bidra till en hållbar näringslivsutveckling. Då gäller det att också finnas till hands för att stärka regionens fortsatta konkurrenskraft när vi möter nya marknads- och samhällsutmaningar. Vi kan bidra till att det skapas fler nya hållbara företag i regionen. Vi kan också stötta befintliga bolag att växa ytterligare och lyckas med nödvändig omställning och nytänkande. Allt för att skapa långsiktig tillväxt. Då är dialog och handlingskraft avgörande, säger Angelica Ekholm, VD för Dalarna Science Park.

Panelens syfte är att ytterligare stärka relationerna mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor i Dalarna. Därför lanserade Dalarna Science Park under mars den digitala panelen som regelbundet ska ställa frågor som rör ämnen som innovation och entreprenörskap, internationalisering och hållbar utveckling.

Dalarna Science Park arbetar för att vara en motor för dialog i samtliga dessa frågor. Därför är det naturligt att även delta i diskussionerna tillsammans med Region Dalarna, Länsstyrelsen, Mellansvenska handelskammaren, Industriellt utvecklingscentrum Dalarna samt Borlänge kommun kring en handlingsplan för att motverka den negativa effekten av beslutet att lägga ned Kvarnsvedens pappersbruk.

Den nyss genomförda Innovationspanelen visar även att nära 30 procent av respondenterna anser att regionen inte får blunda för de synbara utmaningar som finns i Dalarna. Här nämns t ex utanförskap, hög arbetslöshet bland unga och de grupper som redan idag står ångt ifrån arbetsmarknaden. Den största prövningen, enligt Innovationspanelen, gäller just den långsiktiga tillväxten. Den första Innovationspanelen genererade hundratals svar. Målsättningen är att den digitala panelen ska genomföras fyra gånger per år.

För mer information vänligen kontakta:

Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park, 070-697 81 44

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. www.dalarnasciencepark.se

Presskontakt

Angelica Ekholm

Angelica Ekholm

Presskontakt vd 070-209 82 17
Christina Sjöberg

Christina Sjöberg

Presskontakt Kommunikationschef 070-352 31 98
Boel Blomqvist

Boel Blomqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 70-270 22 73

Relaterat innehåll

Hela Dalarnas innovationsarena

Hela Dalarnas innovationsarena

Vi är en samverkansplattform för företagsutveckling, utvecklingsprojekt och en självklar mötespunkt för Dalarnas innovationskraft. Tillsammans med näringsliv, akademi och samhälle skapar vi förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och internationell framgång.

Dalarna Science Park
Dalarna Science Park
S-78127 Forskargatan 3, Borlänge
Sverige