Pressmeddelande -

Danderyd inför vårdnadsbidrag från den 1 augusti

Ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3 000 kr per barn och månad införs i Danderyd från den 1 augusti enligt beslut i kommunstyrelsen. Endast helt vårdnadsbidrag kommer att utbetalas. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan den 9 juni.

 

Vårdnadsbidrag utbetalas för barn som fyllt ett men ej tre år. Barnet kan inte samtidigt vara inskrivet i den kommunala barnomsorgen. Enligt lagen kan vårdnadsbidrag ej heller utbetalas till personer som har föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, sjukpenning, sjukersättning etc.

 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att handlägga alla frågor om det kommunala vårdnadsbidraget.

 

- Detta är ett steg i rätt riktning mot större valfrihet för barnfamiljerna i Danderyd, vilket vi strävat efter. Jag är övertygad om att vårdnadsbidraget kommer gynna främst barnen men även föräldrarna, säger Eva Lannerö (kd), vice ordf. i barn- och utbildningsnämnden.

 

För mer information kontakta:

Eva Lannerö (kd), vice ordf. i barn- och utbildningsnämnden

tel. 073-684 11 68

Birgitta Jacobsson, förvaltningschef, Utbildnings- och kulturkontoret

tel. 08-568 910 80

Johan Haesert, kommundirektör

tel. 08-568 910 02

 Med vänlig hälsning
Informationsavdelningen
Danderyds kommun
Telefon 08-568 910 00
Fax 08 568 910 19

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Danderyd