Gå direkt till innehåll
Är stamning mer dolt hos flickor?

Pressmeddelande -

Är stamning mer dolt hos flickor?

Är det så att flickor hittar strategier som döljer stamningen i högre grad än pojkar? Denna fråga ställer sig som logoped Ineke Samson utifrån de preliminära iakttagelser hon gjort i ett masterprojekt på Talkliniken på Danderyds sjukhus. I studien har hon följt upp ett antal barn i tioårsåldern som diagnostiserades med stamning vid två-tre års ålder.

– Stamning är mer än bara det yttre talfel som hörs när en person pratar. Man kan hitta strategier som döljer stamningen och i min studie kan jag se en tendens till att flickor är överrepresenterade i det avseendet. Risken är att de inte får rätt hjälp eftersom det för omvärlden verkar som om stamningen har försvunnit. Ett förhållandevis enkelt sätt att inte exponera stamningen är till exempel att vara mer tyst än pratsam eller att undvika talsituationer i vardagen på ett sätt som inte lyckligt, säger Ineke Samson.

Studien
Studien är ett masterprojekt i logopedi på Karolinska Institutet och med den planerar hon gå vidare med studier av stamning ur ett genusperspektiv. Ineke Samsons hypotes bygger på frågan om förekomst av stamning hos kvinnor och män (1:4) stämmer. I studien följde hon upp 236 st barn i tioårsåldern för att se om stamningen fanns kvar sju år efter att de fått diagnosen. Resultatet visade att fördelningen mellan könen för de som fortfarande stammade var mer jämn (1:1,4) när barnen själva svarade på frågan ”stammar du fortfarande” än vad den var när föräldrarna svarade för sitt barn (1:3,4).

– Resultatet visar att barnen, inte minst flickorna, i större utsträckning upplever att de fortfarande stammar men att flickornas föräldrar inte alltid identifierar stamningen hos sitt barn. Talarens och lyssnarens uppfattning skiljer sig alltså åt och vi vet ännu inte vad det beror på. En hypotes kan vara att flickor i högre grad döljer stamningen, sett i relation till pojkar, men det måste förstås undersökas närmare. 

Ineke Samson vill belysa vikten av att man vid diagnosförfarandet tar hänsyn till andra faktorer än bara det som hörs. Med bedömningsinstrument som omfattar fler aspekter än bara talet kan också kriterierna för stamning komma att förändras och bli mer känsligt för den variationsrikedom som finns inom diagnosen stamning. 

”Genus i vården” – temadag den 27 november
Ineke Samson presenterar sin studie ”Stamning ur ett genusperspektiv” i samband med SLL:s dag ”Genus i vården” den 27 november kl 11.15 i Landstingssalen på Hantverkargatan 45. Anmälan till: anna.kullberg@sll.se

Fakta om stamning
Stamning kännetecknas av svårigheter att komma framåt i talet, trots att personen vet vad hon eller han vill säga. Vanliga symptom är blockeringar eller upprepningar av ljud, stavelser eller ord. Många har problem med att starta talet. Ofta stammar barnet mer på vissa ljud och ord. Ibland är stamningen förknippad med muskelspänning eller med rörelser, särskilt i käke, mun och ögon.

Cirka 1 procent av den vuxna befolkningen stammar och det är fler män än kvinnor. Stamning börjar oftast i 2-5 årsåldern, men försvinner igen hos många barn. Om man stammar i ungdomsåren är det troligt att man stammar mer eller mindre även som vuxen. Många lär sig att leva med stamningen och upplever att stamningsproblemet minskar med åren.
Källa: Stamningsförbundet

För ytterligare information
Ineke Samson, leg logoped, Talkliniken Danderyds sjukhus, tel: 08-123 558 27, mejl: ineke.samson@ds.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Genom att lyssna på våra patienter, deras närstående och på varandra hittar vi bättre lösningar. Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att kunna använda rätt spetskompetens. Genom att vara professionella och sätta kvalitet och omtanke främst i allt vi gör utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Genom forskning och innovation utökar vi vår kunskap och genom utbildning delar vi med oss av den. Allt för att kunna bidra till god livskvalitet för alla våra patienter. Läs mer om oss på www.ds.se


Presskontakt

Marianne Lagerbielke

Marianne Lagerbielke

Presskontakt Pressansvarig 08-123 561 51

I trygga, säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare.