Skip to main content

Ansträngt läge på akutmottagningen

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2018 20:13 CEST

I sommar har akutmottagningen fått ta emot betydligt fler svårt sjuka patienter som behöver mer omvårdnad, utredas mer och ofta behöver en vårdplats. Det, i kombination med underbemanning, är en del av orsaken till den ansträngda situationen.

Idag den 17 augusti lämnade Vårdförbundet in en anmälan om arbetsmiljöåtgärder med stöd av Arbetsmiljölagen, 6 kap 6a §, till Arbetsmiljöverket.
- Vi delar den bild som medarbetarna vittnar om. Att förbättra arbetsmiljön på akutmottagningen är den enskilt viktigaste frågan nu, säger VD Yvonne Haglund Åkerlind.

Under torsdagen träffade de fackliga ombuden och cheferna på akuten sjukhusledningen för att diskutera vilka åtgärder som kan genomföras både på kort och på lång sikt för att förbättra arbetsmiljön.

- Vi har en bra och konstruktiv dialog med de fackliga företrädarna och igår lämnade cheferna för akutmottagningen över en handlingsplan med åtgärder som ska kompletteras och vara klar på tisdag den 21/8, berättar Yvonne Haglund Åkerlind.

- Vi kommer att genomföra handlingsplanen skyndsamt och sjukhusledningen arbetar intensivt med omedelbara åtgärder för att förbättra läget.

Bemanna upp på akuten

Exempel på akuta åtgärder i handlingsplanen är att så fort som möjligt bemanna upp på akuten så att medarbetarna slipper arbeta dubbla pass och även har möjlighet till lunchrast.

- Det gör vi bland genom att förstärka resurserna från vårt interna bemanningscentrum, utöka avtalen med extern personal som kan erbjuda hög kompetens och intensifiera våra rekryteringsinsatser. Vi kommer även att tillsätta fler undersköterskor som kan ta en stor andel av den basala omvårdnaden av patienter.

Utöver det kommer sjukhuset att se över löneutvecklingen för sjuksköterskor och koppla den till kompetens via ett standardiserat system. Vi kommer även att fokusera på att skapa mer hälsosamma scheman, generellt.

Vad händer nu?

Rent formellt händer nu följande: Arbetsmiljöverket kontaktar Danderyds sjukhus och det mest sannolika är att de vill komma på en inspektion, alternativt begär de in uppgifter från sjukhuset. Efter inspektionen kan de återkomma med krav på att sjukhuset vidtar vissa specifika åtgärder.

- Vi har tidigarelagt ett möte där hela sjukhusledningen samlas för att se över situationen på sjukhuset, och vilka åtgärder man kan göra snabbt. Vi har under hela sommaren haft ett gott samarbete mellan klinikerna som stöttat varandra med vårdplatser och medarbetare, och det samarbetet fortsätter.

Under helgen kommer ambulanser som kommer från Solna och Sundbyberg att styras om från Danderyds sjukhus till Karolinska sjukhuset i Solna på grund av det ansträngda läget.

Handlingsplan, Sjukhusövergripande åtgärdsplan och Danderyds Sjukhus ABs svar på varsel om anmälan till Arbetsmiljöverket finns bifogade i det här pressmeddelandet från och med idag den 21/8.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes 2018 av Dagens Medicin till Sveriges näst bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com